Văn phòng trung tâm mới của GloraX

(KTVN) - Văn phòng trung tâm mới của GloraX, nằm trong một tòa nhà lịch sử trên Nevsky Prospect, là không gian chính của công ty để gặp gỡ khách hàng và giải quyết các thách thức trong công việc. Các nhà phát triển đã giao cho văn phòng...