The Mercury Store

Studio CO Adaptive Architecture đã cải tạo một tòa nhà công nghiệp ở khu Gowanus của New York để tạo ra không gian diễn tập nhà hát rộng rãi và sáng sủa. Tòa nhà được đại tu là nơi đặt trụ sở của The Mercury Store , một tổ chức dành...