25/01/2024

Thông báo về việc thu hồi nhà và làm thủ tục thanh lý hợp đồng

Gửi: Ông Vũ Văn Hậu và vợ là Bà Nguyễn Thanh Quỳnh

Theo Hợp đồng thuê nhà ký ngày 01/10/2023 giữa bà Trần Thị Tố Như và ông Vũ Văn Hậu. Ông Vũ Văn Hậu đã vi phạm Hợp đồng về việc thanh toán tiền theo điều 2; điều 3 và điều 6 trong Hợp đồng.

Mặc dù tôi đã có thông báo ngày 11/10/2023 về việc trả tiền nếu không trả thì sẽ lấy lại nhà , nhưng cho đến nay Ông Hậu vẫn không trả bất cứ khoản tiền nào.

Vậy tôi đề nghị ngày 29/01/2024, Ông Vũ Văn Hậu, đến số nhà 32, ngõ 148, Trần Duy Hưng- Cầu Giấy- Hà Nội gặp Bà Trần Thị Tố Như để làm thủ tục thanh lý hợp đồng ( giờ hành chính). Nếu hết ngày 29/01/2024 ông Vũ Văn Hậu không đến thì Bà Trần thị Tố Như sẽ đơn phương chấm dứt Hợp đồng với ông Vũ Văn Hậu.

Hà Nội: ngày 25/01/2024

Người thông báo: Trần Thị Tố Như