23/10/2023

Quý III/2023: Dự án nhà ở thương mại hoàn thành tăng 300% so với quý trước

(KTVN) – Bộ Xây dựng cho biết, trong quý III/2023, nguồn cung bất động sản có sự tăng trưởng rõ rệt so với quý II/2023. Số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý III tăng 300%, số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tăng 144%.

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ và công bố thông tin về tình hình nhà ở, thị trường bất động sản quý III/2023.

Cụ thể, trong quý III/2023, có 21 dự án phát triển nhà ở thương mại được hoàn thành, tương đương với 7.633 căn, trong đó: Tại miền Bắc có 6 dự án với 1.843 căn; tại miền Trung có 3 dự án với 195 căn; tại miền Nam có 12 dự án với 5.595 căn.

Tình hình có 863 dự án đang triển khai xây dựng với 442.453 căn, số lượng căn hộ của các dự án đang triển khai xây dựng tăng 106,99% so với quý II/2023. Trong đó, 366 dự án tại miền Bắc với 282.452 căn, miền Trung có 377 dự án với 90.856 căn và miền Nam có 120 dự án với 69.346 căn.

Trong quý III, có 15 dự án được cấp phép mới (với 3.028 căn), gồm: 04 dự án tại miền Bắc, 07 dự án tại miền Trung và tại miền Nam có 4 dự án. Thị trường nhà ở thương mại đủ điều kiện bán hình thành trong tương lai có 47 dự án với 8.208 căn, số lượng căn hộ tại các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tăng 132,28% so với quý II/2023.

Riêng những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở, trong quý III đã hoàn thành 36 dự án với 1.627 ô/nền, tăng 144% so với quý II. Đang triển khai xây dựng thì có 224 dự án với 40.981 ô/nền chỉ bằng 68,71% so với quý II. Có 23 dự án được cấp phép mới với 1.810 ô/nền, đạt 94% so với quý II.

Từ những số liệu trên cho thấy, trong quý III/2023, nguồn cung bất động sản có sự tăng trưởng rõ rệt so với quý II/2023. Số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý III tăng 300%, số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tăng 144% và số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng mới trong quý III tương đương với quý II/2023.

Đánh giá về triển vọng phục hồi của thị trường, Bà Giang Huỳnh, Trưởng phòng Nghiên cứu và S22M, Savills TP HCM nhận định, ở những thành phố lớn, cơ sở hạ tầng được cải thiện sẽ là nền tảng cho sự phát triển của thị trường nhà ở trong tương lai. Điển hình như các tuyến đường vành đai kết nối giữa khu trung tâm và các khu vực vệ tinh, nơi quỹ đất phong phú hơn với mức giá dễ chịu hơn.

Minh Châu