TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

DIỄN ĐÀN THÔNG TIN KHOA HỌC – NƠI NUÔI DƯỠNG, TẬP HỢP VÀ PHÁT HUY MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, LÝ LUẬN VÀ PHÊ BÌNH KIẾN TRÚC

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam thành lập năm 1994, là Tạp chí Khoa học chuyên ngành về Kiến trúc của bộ Xây dựng được phổ cập rộng rãi toàn quốc trên cả 2 hình thức báo in và trang thông tin điện tử. Tạp chí đã đóng góp hiệu quả tốt trong phổ biến kiến thức khoa học, phản biện xã hội dưới góc độ là những bài báo nghiên cứu khoa học của các chuyên gia Ngành và liên ngành Xây dựng về lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch phát triển đô thị.

Từ năm 2006, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã khẳng định hướng đi riêng, thực hiện nội dung theo hình thức các chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực Kiến trúc, quản lý và phát triển Đô thị, nông thôn trên từng số Tạp chí. Điều này đã tạo nên một diễn đàn chuyên môn sâu sắc, tạo thương hiệu, vị thế khác biệt cho Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

Qua đó, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã khẳng định vai trò là diễn đàn thông tin khoa học và chuyên môn sâu sắc. Là nơi kết nối, tập hợp các chuyên gia và nuôi dưỡng môi trường Nghiên cứu khoa học, lý luận và phê bình kiến trúc, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước về lĩnh vực Kiến trúc, phát triển đô thị nông thôn.

Các chuyên đề chuyên sâu Tạp chí Kiến trúc Việt Nam thực hiện từ năm 2006 đến nay được chia thành 6 nhóm nội dung lớn như sau:

TỔNG HỢP CÁC NHÓM NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU TRÊN TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

TỪ 2006 ĐẾN NAY

STT Năm

Tên chuyên đề

 

1

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU VỀ KIẾN TRÚC – CÔNG TRÌNH

 

2007 Kiến trúc Mái nhà
2007 Phương án thiết kế nhà quốc hội
2007 Kiến trúc Bảo tàng
2008 Kiến trúc cửa khẩu
2008 Đô thị và biển quảng cáo
2008 Kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng – Xây dựng hiện nay sẽ đi theo hướng nào?
2009 Nhà cao tầng và căn bệnh giả mái Mansard hiện nay
2010 Kiến trúc Nhà thờ họ thời nay
2010 Kiến trúc cầu
2011 Kiến trúc ga đường sắt đô thị
2012 Thiết kế bệnh viện
2011 Điểm nhấn trong Kiến trúc và Quy hoạch
2007 Thiết kế đô thị
2010 Vật liệu hoàn thiện kiến trúc
2011 Vách ngăn nhẹ và xu hướng không gian mở
2012 Công nghệ – vật liệu mới giảm giá thành
2008 Vật liệu kính trong kiến trúc hiện đại
2017 Kiến trúc ngoại lai gần đây – Những vấn đề đặt ra?
2006 Bảo tồn phố cổ Hà Nội
2008 Kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng – Xây dựng hiện nay sẽ đi theo hướng nào?
2011 Kiến trúc cột cờ
2016 Tạo dựng bản sắc kiến trúc vùng miền trong thiết kế đô thị.
2014 Bản sắc đô thị
2010 Kiến trúc xanh và vật liệu không nung
2008 Kiến trúc xanh và môi trường phát triển bền vững
2012 Giải pháp tiết kiệm năng lượng
2013 Phát triển công trình xanh ở Việt Nam
2017 Biến đổi khí hậu và những giải pháp về kiến trúc hiện nay.
2019 Kiến trúc Việt Nam với những vấn đề thời đại
2020 Định hướng phát triển kiến trúc Việt nam: Vấn đề nhận diện

Bản sắc kiến trúc, văn hóa dân tộc và hành nghề kiến trúc chuyên nghiệp

 

 

2

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

 

2006 Cảnh quan kiến trúc dòng sông trong đô thị
2006 Đô thị biển Việt Nam
2007 Nhà chung cư
2009 Nhà ở xã hội
2010 Xây dựng khu công nghiệp vùng ven đô
2011 Thiết kế và quy hoạch khu ĐH tập trung
2011 Cầu vượt trong đô thị
2011 Công trình ngầm đô thị
2012 Đô thị hóa bền vững
2012 Nhà ở xã hội
2012 Bất động sản 2013- Tầm nhìn và hướng đi
2012 Mật độ tập trung hay dàn trải
2013 Đường sắt đô thị
2014 Tái thiết chung cư cũ, thực trạng và giải pháp
2010 Phát triển đô thị sinh thái ở Việt Nam.
2013 Nhà ở xã hội – Đòn bẩy chính sách
2014 Nhà ở tái định cư – Bất cập và giải pháp
2014 Tái thiết đô thị
2014 Đô thị lành mạnh – Đô thị hạnh phúc
2014 Tái thiết chung cư cũ, thực trạng và giải pháp
2016 Hè phố – Bài toán tạo dựng  không  gian văn hóa, kinh tế trong đô thị
2017 Xây dựng công trình cao tầng ven biển  – Các vấn đề đặt ra?
2017 Phát triển đô thị thông  minh tại Việt Nam – Con đường & Giải pháp?
2017 Đẩy mạnh ứng dụng BIM – Cơ hội và thách thức
2017 Xây dựng đô thị vệ tinh – Góc nhìn và định hướng.
2020 Hướng biển và chiến lược phát triển các cực kinh tế biển
2020 Hướng biển và chiến lược phát triển các đô thị biển
2020 Phát triển công trình xanh Việt nam đến năm 2020 những đề xuất cho giai đoạn phát triển mới

 

2021 Giải pháp và thực tiễn trên thế giới về thành phố thông minh
 

3

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN LÝ – HÀNH NGHỀ – ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC

 

2006 Kiến trúc sư trưởng – nhân tố không thể thiếu
2006 Kiến trúc sư với vấn đề hội nhập
2007 Xây nhà sai phép
2007 Quản lý kiến trúc
2007 Hội đồng kiến trúc
2008 Cơ chế Xin – Cho
2009 Thi tuyển phương án thiết kế – Bất cập và giải pháp
2009 KTS Việt Nam và môi trường hành nghề hiện nay
2009 Tư vấn thiết kế nước ngoài – Hiệu quả và bất cập
2009 Đổi mới đào tạo KTS
2011 Quản lý đô thị
2011 Quy hoạch các trường ĐH ở Hà Nội và TP.HCM
2013 Đào tạo hệ thống theo tín chỉ – Khó khăn và thách thức
2013 Rào cản những công trình tốt ở Việt Nam
2017 Đổi mới công tác phê bình kiến trúc hiện nay
2011 Thiết kế và quy hoạch khu ĐH tập trung
2017 Dự thảo Luật quy hoạch – Những điểm tạo nên tranh luận
2017 Quy hoạch chung – Phá vỡ do đâu?
2016 Quy chuẩn – Tiêu chuẩn kiến trúc nhà ở và công trình công cộng
2015 Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc
2015 Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng
2015 Quy chuẩn – Tiêu chuẩn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng
2016 Chất lượng Phát triển đô thị – Thực trạng và Giải pháp.
2013 Thiết kế độ thị – công cụ để quản lý
2013 Giải pháp giảm giá nhà ở
2011 Quản lý đô thị
2018 Kiến trúc nhà phố mới hiện nay -Thực trạng và định hướng
2019 Luật Kiến trúc – Cơ hội mới cho phát triển kiến trúc Việt Nam
 

4

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU VỀ KIẾN TRÚC, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

2006 Kiến trúc nông thôn trước đòi hỏi của sự phát triển
2006 Làng truyền thống đồng bằng Bắc Bộ
2008 Kiến trúc – Quy hoạch nông thôn thời đổi mới
2009 Xây dựng nông thôn mới
2010 Xây dựng nông thôn mới trong đô thị
2012 Nhà ở nông thôn mới
2014 Nhìn lại kiến trúc, quy hoạch nông thôn mới
2014 Nông thôn mới, kinh nghiệm quốc tế
2015 Quảng Ninh Xây dựng Nông thôn mới – 5 năm nhìn lại
2010 Nhà ở vùng gió bão
2015 Quy hoạch nông thôn mới – 5 năm nhìn lại
2012 Thiết kế phí – Tâm và tiền
2018 Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong NTM
2018 Condotel – Từ văn bản pháp lý đến xu hướng phát triển hiện nay
2018 Phòng cháy chữa cháy nhà ở cao tầng từ góc độ quản lý và thiết kế
2018 Quản lý xen cấy công trình cao tầng nội đô lịch sử
2019 Giải pháp nào cho nhà ga C9 tại Hồ Gươm
2020 Kiến trúc & Quy hoạch đô thị với cách mạng công nghiệp 4.0
2020 Bảo tồn văn hóa – kiến trúc làng trong nông thôn mới
 

5

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU VỀ BẢO TỒN – PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐỊA PHƯƠNG

 

2006 Bảo tồn phố cổ Hà Nội
2006 Kiến trúc Hà Nội – Hôm qua, hôm nay, ngày mai…
2006 Làm đẹp TP Hà Nội
2007 Thành phố sông Hồng
2008 KT Hà Nội hướng tới 1000 năm Thăng Long
2008 Hà Nội mở rộng – Phát triển và bền vững
2008 Phát triển đô thị mới ở Hà Nội
2009 Hướng tới lập quy hoạch chung Hà Nội mới
2010 Hà Nội 1000 năm phát triển và bảo tồn
2010 Quy hoạch Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050
2013 Làng cổ Đường Lâm – Bảo tồn và phát triển
2018 Phát triển đô thị Bắc sông Hồng – Cơ hội và thách thức
2006 Kiến trúc cao tầng – Xu hướng phát triển tại TP HCM
2016 Phát triển khu trung tâm hiện hữu TP.HCM – Tầm nhìn tương lai
2018 Thành phố Hồ Chí Minh & bài toán cải tạo chung cư cũ
2019 Phát triển đô thị thế kỷ 21 từ bản sắc kênh rạch sông nước Sài Gòn- Trường hợp quy hoạch cải tạo chỉnh trang tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè
2008 Hướng tới một Đà Lạt phát triển bền vững, hiện đại và bản sắc
2016 Mô hình làng đô thị xanh (Thành phố Đà Lạt)
2009 Việt Trì hướng tới TP lễ hội về với cội nguồn
2012 750 năm Thiên Trường – Nam Định
2013 Bảo tồn kiến trúc kiểu Pháp tại Hải Phòng
2014 Phát triển đô thị di sản Huế
2014 Tiếp nối bản sắc kiến trúc đô thị Huế
2015 Tạo lập bản sắc đô thị sông nước Cần Thơ
2018 Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc đô thị – Những vấn đề đặt ra
2021 Hà Giang tiềm năng và phát triển
2021 Nâng cao chất lượng thi tuyển kiến trúc

Tạo dựng kiến trúc đặc trưng của Hà Giang

 

6

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU VỀ VĂN HÓA VÀ KIẾN TRÚC

 

2007 Điêu khắc và Kiến trúc
2009 Góc nhìn về văn hóa đô thị
2011 Tổ chức không gian sống trong nhà chung cư
2014 Đô thị lành mạnh – Đô thị hạnh phúc
2011 Kiến trúc không gian ngày Tết
2012 Không gian dịch vụ công cộng

Bạn đọc có thể tiếp cận các bài viết chuyên đề tại đường link.