02/06/2021

Ủy ban giám sát của Việt Nam

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services), viết tắt là MRA về dịch vụ Kiến trúc được đại diện các nước thành viên ASEAN ký kết tại Singapore ngày 20/11/2007.

Mục tiêu chính của MRA về dịch vụ Kiến trúc nhằm phù hợp với tinh thần hoạt động hợp tác của ASEAN trên cơ sở phân phối công bằng các nguồn lực, lợi ích thông qua các tiêu chuẩn nghiên cứu, thiết lập hợp tác và cam kết chuyển giao công nghệ trong kiến trúc giữa các nước thành viên ASEAN. MRA về dịch vụ Kiến trúc sẽ tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các Kiến trúc sư trong ASEAN và tăng cường trao đổi thông tin, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trên cơ sở các tiêu chuẩn về đào tạo kiến trúc, hành nghề và trình độ chuyên môn. Có thể tìm hiểu thêm các thông tin bằng cách truy cập Website của Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN tại: http://www.aseanarchitectcouncil.org.

Điều kiện cần để một Kiến trúc sư Việt Nam đăng ký hành nghề tại một quốc gia ASEAN là phải được công nhận là Kiến trúc sư ASEAN (ASEAN Architect), gọi tắt là AA. Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (gọi tắt là Ủy ban Giám sát của Việt Nam về Kiến trúc) là cơ quan được ủy quyền xem xét và đệ trình hồ sơ công nhận Kiến trúc sư ASEAN.

Danh sách các thành viên Uỷ ban giám sát về kiến trúc nhiệm kỳ 2021-2024 như sau:

1. Ông Vũ Anh Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban;

2. Ông Phạm Khánh Toàn – Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban;

3. Ông Nguyễn Văn Tất – Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên;

4. Ông Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

5. Ông Lê Chiến Thắng – Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

7. Ông Tạ Quốc Thắng – Chuyên viên Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Uỷ viên – Thư ký Ủy ban.