12/10/2022

Cuộc thi thiết kế biểu tượng và khẩu hiệu của Hội Kiến trúc sư Hà Nội

Mới đây, Hội Kiến trúc sư Hà Nội ban hành Quyết định 0301 về thể lệ cuộc thi thiết kế biểu tượng và khẩu hiệu của Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

Theo đó, cuộc thi có mục đích lựa chọn biểu tượng thể hiện rõ nét nhất tinh thần  của các Kiến trúc sư Hà Nội “Thông minh – Hiện đại – Hào hoa”. Biểu tượng và khẩu hiệu sẽ được lựa chọn và sử dụng chính thức cho các văn bản, ấn phẩm, hiện diện trên báo chí.

 Thông tin và thể lệ cuộc thi:

1.     MỤC ĐÍCH

Cuộc thi sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhằm lựa chọn biểu tượng thể hiện rõ nét nhất tinh thần của các kiến trúc sư Hà Nội: thông minh – hiện đại – hào hoa.

Biểu tượng và khẩu hiệu được lựa chọn để sử dụng chính thức cho các văn bản, ấn phẩm, hiện diện trên báo chí,… của Hội Kiến trúc sư Hà Nội – tổ chức chính thống duy nhất của các Kiến trúc sư Thủ đô.

2.     ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

2.1.      Đối tượng dự thi

 • Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân từ 18 tuổi trở lên ở trong nước và quốc tế không bị Pháp luật hạn chế quyền hoạt động, quyền công dân đều được tham gia cuộc thi.
 • Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi này không được tham dự cuộc thi.

2.2.      Đăng ký dự thi

Các tác giả dự thi không cần đăng ký. Thông tin bổ sung về thể lệ cuộc thi có thể tìm hiểu thêm theo hướng dẫn tại mục 2.4.

2.3.      Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm:

 • Sản phẩm dự thi như hướng dẫn tại mục 2 bao gồm:
 • Thư đề nghị tham dự (theo mẫu tại Phụ lục 2) được đặt trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì phần ‘người gửi’ chỉ ghi mã định danh (xem hướng dẫn ở mục 3), phần ‘người nhận’ ghi tên và địa chỉ Hội như mục 2.5.
 • Bản in ảnh đồ hoạ.
 • Thuyết minh mô tả ý tưởng đi kèm mẫu thiết kế.
 • Thẻ nhớ lưu tác phẩm.
 • Tài liệu bổ sung theo yêu cầu nếu sau khi chấm sơ khảo, được chọn vào chung khảo.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ và mô tả sản phẩm là tiếng Việt.

2.4.      Thời gian tổ chức Cuộc thi

1.     Phát động cuộc thi:

 • Lễ phát động sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội vào tháng 10/2022.
 • Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện sau:
 • Fanpage của Hội kiến trúc sư Hà Nội.
 • Website của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.
 • Website của Trang tin Kiến Việt, Tạp Chí Kiến trúc, Tạp chí Người Hà Nội
 • Các trang báo điện tử .

2.     Thời gian nhận hồ sơ :

Thời gian nhận hồ sơ từ 09:00 ngày 10/10/2022 đến 17:00 ngày 30/10/2022 căn cứ theo dấu bưu điện.

3.     Thời gian chấm và công bố kết quả:

 • Thời gian sơ tuyển: 12/11/2022
 • Các tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được triển lãm và gửi lấy ý kiến Hội viên vào ngày 14/11/2022
 • Hội đồng nghệ thuật của Hội Kiến trúc sư Hà Nội sẽ chấm giải chung kết vào ngày 26/11/2022.
 • Giải thưởng sẽ được công bố chính thức vào cuộc gặp mặt toàn thể hội viên cuối năm 2022.

2.5.      Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tác phẩm dự thi:

Cơ quan hướng dẫn trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thi: Văn phòng Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Mọi nội dung cần làm rõ hoặc góp ý về Cuộc thi xin vui lòng liên hệ theo một trong các phương thức sau:

 • Trực tiếp gửi đến Văn phòng Hội Kiến trúc sư Hà Nội số 9A/B21 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Gửi email đến địa chỉ hoikientrucsuhanoi@gmail.com
 • Gửi qua Zalo đến số : 0932 34 02 09
 • Người nhận: Đỗ Thị Hoa – Phó Văn phòng Hội Kiến trúc sư Hà Nội

3.     TÁC PHẨM DỰ THI

3.1.      Xác định tác phẩm dự thi

 • Mỗi bộ mẫu thiết kế đạt yêu cầu như mục 2 được coi là một tác phẩm dự thi.
 • Mỗi tác giả được tham dự không giới hạn số lượng tác phẩm.
 • Bất kỳ một tác phẩm nào (i) có tranh chấp về bản quyền hoặc (ii) đã từng tham dự trong một cuộc thi hoặc (iii) đã từng xuất hiện một phương tiện thông tin đại chúng (kể cả mạng xã hội) đều không được xem là tác phẩm dự thi hợp lệ và do đó sẽ bị loại kể cả khi đã được chấm giải.
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi không đến được Ban Tổ chức do các lỗi kỹ thuật. Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi.

3.2.      Yêu cầu tác phẩm

1.     Thành phần

Một tác phẩm dự thi có thể bao gồm:

 • Chỉ thiết kế biểu tượng;
 • Chỉ đề xuất khẩu hiệu;
 • Đề xuất cả biểu tượng và khẩu hiệu.

Giải thưởng sẽ độc lập cho 2 thành phần biểu tượng và khẩu hiệu.

2.     Trình bày biểu tượng

Tác phẩm được trình bày gồm 3 phần bắt buộc và độc lập nhau:

 • Ảnh đồ hoạ phải được in trên một mặt trang giấy khổ A4 (21cm x 29.7cm) nền trắng, không dòng kẻ. Trong đó trình bày như sau:
 • Biểu tượng cỡ lớn kích thước không vượt quá hình vuông mỗi cạnh 15cm ; in màu đặt ở chính giữa, phía trên
 • Biểu tượng nhỏ kích thước không vượt quá hình vuông mỗi cạnh 03cm in đen trắng đặt ở bên phải, phía dưới.
 • Mã ẩn danh (nêu tại 3) tại góc trên bên phải
 • Không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài các nội dung trên.
 • Nếu biểu tượng đi kèm khẩu hiệu thì hai thành phần này không được che lấp nhau, làm khuyết thiếu nhau.
 • Số lượng : 07 (bảy) bản
 • Thuyết minh có độ dài không quá 1000 từ, trình bày trong các tờ A4 độc lập với tờ hình vẽ đồ hoạ.
 • Thuyết minh được đánh máy kiểu chữ Times New Roman cỡ 14. Nếu nhiều hơn 1 trang thì phải đánh số trang.
 • Mã số định danh được ghi tại góc trên bên trái trang đầu tiên.
 • Không trình bày phần logo đè lên hoặc bị đè bởi các phần chữ.
 • Ngoài thuyết minh ý tưởng và mã định danh không được nêu thông tin nào khác
 • Số lượng : 07 (bảy) bản
 • File mềm toàn bộ các nội dung trên được ghi vào thiết bị nhớ (thẻ nhớ, thanh nhớ USB hoặc đĩa CD) bao gồm:
 • Hình đồ hoạ gồm (i) file vector và (ii) kết xuất thành hình ảnh định dạng *.jpg kèm theo thông số chỉ định màu bao gồm cả 2 chế độ màu CMYK, RGB ; độ phân giải 300dpi; dung lượng mỗi file không quá 50MB
 • Thuyết minh định dạng *.doc
 • Bên ngoài thiết bị nhớ ghi mã định danh tác phẩm
 • Số lượng : 01 thiết bị nhớ

3.     Trình bày khẩu hiệu

Quy định này áp dụng cho việc tác phẩm chỉ gồm khẩu hiệu hoặc tác giả muốn trình bày khẩu hiệu tách rời biểu tượng.

Tác phẩm được trình bày gồm 3 phần bắt buộc và độc lập nhau:

 • Câu khẩu hiệu phải được in trên một mặt trang giấy khổ A4 (21cm x 29.7cm) nền trắng, không dòng kẻ. Trong đó trình bày như sau:
 • Khẩu hiệu trình bày thành 1 hoặc nhiều dòng nhưng không vượt quá hình vuông mỗi cạnh 15cm ; đặt ở chính giữa.
 • Mã ẩn danh (nêu tại 3) tại góc trên bên phải
 • Không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài các nội dung trên.
 • Số lượng : 07 (bảy) bản
 • Thuyết minh có độ dài không quá 1000 từ, trình bày trong các tờ A4 độc lập với tờ khẩu hiệu.
 • Thuyết minh được đánh máy kiểu chữ Times New Roman cỡ 14. Nếu nhiều hơn 1 trang thì phải đánh số trang.
 • Mã số định danh được ghi tại góc trên bên trái trang đầu tiên.
 • Ngoài thuyết minh ý tưởng và mã định danh không được nêu thông tin nào khác
 • Số lượng : 07 (bảy) bản
 • File mềm toàn bộ các nội dung trên được ghi vào thiết bị nhớ (thẻ nhớ, thanh nhớ USB hoặc đĩa CD) bao gồm:
 • Thuyết minh định dạng *.doc
 • Bên ngoài thiết bị nhớ ghi mã định danh tác phẩm
 • Số lượng : 01 thiết bị nhớ

4.     Lưu bản mềm

 • Trường hợp tác giả gửi 1 tác phẩm thì lưu trong 1 thiết bị nhớ. Bên ngoài thiết bị nhớ ghi mã định danh tác phẩm.
 • Trường hợp tác giả gửi nhiều tác phẩm thì mỗi tác phẩm đặt trong 1 folder có tên chính là mã định danh tác phẩm; tất cả lưu chung vào 1 thiết bị nhớ. Bên ngoài thiết bị nhớ ghi mã định danh của 1 tác phẩm bất kỳ trong số các tác phẩm lưu bên trong.

3.3.      Quy tắc ẩn danh

Tác giả tự đặt cho mỗi tác phẩm dự thi của mình một mã số định danh. Mã số định danh gồm 6 ký tự được ghép bởi 3 chữ cái từ a đến Z và 3 chữ số từ 0 đến 9. Ví dụ: Ab1C3D

3.4.      Tiêu chí đánh giá tác phẩm

1.     Đối với biểu tượng

 • Về nội dung: đánh giá khả năng truyền tải tinh thần của Kiến trúc sư Hà Nội: Thông minh – Hiện đại – Hào hoa
 • Về ngôn ngữ tạo hình: đánh giá các đặc điểm đơn giản, khúc triết, dễ nhận biết từ xa, có thể in to hoặc nhỏ mà không làm thay đổi mức độ ấn tượng.
 • Về màu sắc: đánh giá mức độ hài hoà, mức độ ấn tượng và tối giản số lượng màu.
 • Về tính đơn nghĩa: biểu tượng chỉ được truyền tải tinh thần của giới kiến trúc sư Hà Nội; khi xoay, lật gương hình ảnh không được tạo ra các hình ảnh, biểu tượng phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

2.     Đối với khẩu hiệu

 • Về nội dung: đánh giá khả năng truyền tải tinh thần của Kiến trúc sư Hà Nội: Thông minh – Hiện đại – Hào hoa
 • Về tính dễ nhớ: đánh giá đặc điểm dễ nhớ thông qua ý nghĩa, vần luật và sự ngắn gọn.
 • Về tính khác biệt: đánh giá đặc điểm khác biệt mà không thể / khó có thể áp dụng cho các tổ chức khác không phải Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

4.     GIẢI THƯỞNG, BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÁC PHẨM

4.1.      Giải thưởng và hỗ trợ

Giải thưởng của cuộc thi bao gồm:

1.     Giải thưởng dành cho Biểu tượng:

 • 01 giải Nhất: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền thưởng kèm theo là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
 • 01 giải Nhì: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền thưởng kèm theo là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).
 • 01 giải Ba: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền thưởng kèm theo là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

2.     Giải thưởng dành cho Khẩu hiệu:

 • 01 giải Nhất: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của ban tổ chức và tiền thưởng kèm theo là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).
 • 01 giải Nhì: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền thưởng kèm theo là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).
 • 01 giải Ba: Gồm Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức và tiền thưởng kèm theo là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

5.     Hỗ trợ:

 • Mỗi thiết bị nhớ sẽ được hoàn trả lại 100.000 đ (một trăm) ngay tại thời điểm Hội nhận được tác phẩm dự thi và thanh toán trực tiếp cho người nộp tác phẩm.

5.1.      Công bố kết quả và trao giải

 • Kết quả cuộc thi được công bố trên các phương tiện sau:
 • Fanpage của Hội kiến trúc sư Hà Nội.
 • Website của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.
 • Website của Trang tin Kiến Việt;Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Người Hà Nội.
 • Các trang báo điện tử .
 • Hội Kiến Trúc sư Hà Nội tổ chức công khai trao giải thưởng tại cuộc gặp mặt toàn thể hội viên cuối năm 2022. Tiền thưởng được trao trực tiếp cho tác giả có sản phẩm đoạt giải hoặc người được tác giả ủy quyền nhận giải.

5.2.      Bản quyền tác phẩm

 • Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế biểu tượng, câu khẩu hiệu.
 • Trong trường hợp xuất hiện tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan.
 • Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ do tổ chức hoặc cá nhân trúng giải chịu trách nhiệm.

5.3.      Quyền sở hữu tác phẩm

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu tượng và khẩu hiệu tham gia cuộc thi này để tham gia dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác. Vi phạm điều này tác phẩm sẽ bị loại kể cả trường hợp đoạt giải.

1.     Với các tác phẩm đoạt giải

Hội Kiến trúc sư Hà Nội được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những mẫu biểu tượng, khẩu hiệu đoạt giải theo mục đích của Hội.

2.     Với các tác phẩm không đoạt giải

 • Quyền sở hữu thuộc về tác giả
 • Hội Kiến trúc sư Hà Nội có quyền sử dụng tất cả các mẫu logo dự thi cho các hoạt động thuộc phạm vi cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi.

 

 Thông tin chi tiết cuộc thi và văn bản liên quan xem tại đây !