27/09/2023

Tăng cường nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị thông minh

Sau khi tổ chức thành công các khóa đào tạo về Đô thị thông minh thuộc dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (gọi tắt là Dự án VKC) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được đánh giá cao, ngày 26/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã phối hợp với Sở Xây dựng Bình Thuận tổ chức khóa đào tạo phát triển đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tham dự khóa học có ông Phan Dương Cường – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, ông Chu Việt Cường Giám đốc Phân viện miền Nam – Học viện AMC cùng đông đủ là cán bộ, công chức các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên môi trường; Sở Thông tin truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; BQLDA Giao thông tỉnh, BQL KCN tỉnh; Hội KTS, Công an tỉnh và UBND thị xã La Gi, UBND huyện Tuy Phong, Viettel, VNPT, UBND thành phố Phan Thiết tham gia khóa học.

Việt Nam là một trong những quốc gia đang quan tâm xây dựng ĐTTM. Với định hướng đón đầu các xu hướng của thế giới, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã chủ động trong việc xây dựng những định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa đất nước, cải cách hành chính tiến đến xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển công nghiệp 4.0 và xây dựng các ĐTTM tại Việt Nam. Ở Việt Nam, phát triển đô thị thông minh chính là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030” (Đề án 950) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 nhằm thúc đẩy phát triển các đô thị thông minh ở Việt Nam.

Ngày 12/5/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 38/QĐ-BXD phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thực hiện Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và năng lực của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC), Học viện đã được Bộ Xây dựng giao làm Chủ dự án VKC tại Quyết định số 387/QĐ-BXD ngày 12/5/2022. Dự án bao gồm 04 hợp phần, trong đó có hợp phần “Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và triển lãm công nghệ về đô thị thông minh”.

Toàn cảnh khóa Bồi dưỡng phát triển đô thị thông minh bền vững tại Bình Thuận

Trong thời gian 03 ngày từ 26/9/2023 đến 28/9/2023, các giảng viên đến từ Học viện AMC sẽ truyền đạt những vấn đề liên quan đến đô thị thông minh. Cụ thể gồm những nội dung sau:

– Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật, chính sách, thể chế.

– Tổng quan, cách tiếp cận đô thị thông minh

– Nội hàm Đề án phát triển đô thị thông minh.

– Cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS

– Dịch vụ tiện ích đô thị thông minh.

– Chuyển đổi số các lĩnh vực ngành Xây dựng.

– Hệ thống thông tin quản lý công trình và các hệ thống giải pháp khác có liên quan (BIM, BMS,…)

– Hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh

– Quản lý nhà nước ngành Xây dựng trong quy hoạch, phê duyệt Dự án, cấp phép xây dựng, chỉ tiêu phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị thông minh

– Dự án chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị ngành xây dựng cấp Tỉnh.

Khóa học giúp cho cán bộ, công chức của tỉnh có những hiểu biết sâu rộng hơn về quản lý đô thị thông minh, góp phần Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung chương trình rất thiết thực bao gồm cả lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương. Đây là khóa bồi dưỡng rất quan trọng, kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm vững những kiến thức, kỹ năng quản lý để áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế của mình tại đia phương.

Là đơn vị điều phối Dự án, trực tiếp thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả đầu ra các Hợp phần 3 và 4 về Thành lập Trung tâm VKC (Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng) và Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh, thời gian tới, Học viện AMC tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa bồi dưỡng về đô thị thông minh trong khuôn khổ của Dự án VKC. Nhằm góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế, pháp luật về phát triển đô thị thông minh đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại các địa phương trong thời gian tới.

Hạnh Nguyên