04/04/2016

Workshop kiến trúc “AA Visiting School”

Đây là workshop do trường Kiến trúc thuộc Hiệp hội Kiến trúc Vương quốc Anh (Architectural Association, Inc – AA) phối hợp Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại Việt Nam.

Workshop được tổ chức với mục tiêu: Thực hiện một chương trình giảng dạy chất lượng cao trong khu vực dành cho đối tượng sinh viên quan tâm đến lĩnh vực kiến trúc và phương pháp giảng dạy hỗ trợ bởi Trường Kiến trúc AA; Trao đổi và nhân rộng các hình thức thực hành tốt và cung cấp các cơ hội phát triển cho các đối tượng tham gia chương trình.

AA sẽ xem xét việc giảm phí tham gia “AA Visiting School” cho nhóm sinh viên của Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. Mức giảm giá này tối đa là 30% và sẽ được xác định thông báo đến HCMUARC tối đa 02 tuần trước khi khai mạc AA Visiting School.

Trước đó, vào năm 2015, “AA Visiting School” đã được tổ chức chương trình thành công tại Costa Rica. Có thể tham khảo thêm tư liệu, hình ảnh của chương trình năm 2015 TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tham gia “AA Visiting School”, xem tại các link dưới đây:

 Tropicality: An Architectural Visiting School Association  

Vietnam Tropicality: Wednesday 3 – Friday 19 August 2016