24/05/2021

Thông báo mở Lớp Tập huấn và ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo mở lớp “Tập huấn kiến thức và ôn thi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc”.

1. Mục tiêu

– Cung cấp các thông tin liên quan đến yêu cầu nội dung của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ, bám sát yêu cầu hành nghề kiến trúc tại Việt Nam;

– Cung cấp các kiến thức cơ bản trong nội dung các hoạt động nghề nghiệp và đủ để bổ sung hoàn thiện kiến thức về pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp kiến trúc và quy tắc ứng xử cần có khi hành nghề kiến trúc

– Tập huấn theo bộ câu hỏi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ở 4 lĩnh vực: Kinh nghiệm nghề nghiệp; Kiến thức pháp luật; Kiến thúc chuyên môn và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp.

2. Mục đích

– Phục vụ các cá nhân có nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục kiến trúc sư hành nghề;

– Giúp các cá nhân là kiến trúc sư đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

3. Đối tượng

Các kiến trúc sư thực hiện các dịch vụ kiến trúc bao gồm:

– Thiết kế kiến trúc công trình;

– Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị;

– Thiết kế kiến trúc cảnh quan;

– Thiết kế nội thất;

– Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình;

– Đánh giá kiến trúc công trình;

– Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

4. Nội dung chương trình

Các KTS tham gia chương trình bồi dưỡng gồm 05 nội dung, trong đó có 04 nội dung liên quan đến kiến thức chuyên môn và 01 nội chính tập huấn trả lời câu hỏi sát hạch;

4.1. Về kiến thức pháp luật

 • Nội dung cơ bản của Luật, Nghị định hiện hành về kiến trúc, xây dựng và thiết kế xây dựng;
 • Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
 • Các quy định về hồ sơ;
 • Các quy chế quản lý kiến trúc;
 • Các tiêu chí, yêu cầu đánh giá và lập hồ sơ công trình có giá trị.

4.2. Về kinh nghiệm nghề nghiệp

 • Lý luận – phê bình và lịch sử kiến trúc;
 • Thiết kế kiến trúc công trình;
 • Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị;
 • Thiết kế kiến trúc cảnh quan;
 • Thiết kế nội thất;
 • Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình;

4.3. Về kiến thức chuyên môn

 • Lý luận – phê bình
 • Lịch sử kiến trúc Việt Nam và thế giới
 • Các phần mềm, công nghệ và kỹ năng sử dụng trong nghề

4.4. Về quy tắc ứng xử nghề nghiệp

 • Hoạt động nghề nghiệp của cá nhân, tổ chức
 • Những yêu cầu trong phát triển nghề liên tục
 • Các lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động nghề
 • Sứ mệnh, đạo đức hành nghề

5. Thời gian và địa điểm học

5.1. Tổng thời gian:  03 ngày/ khóa

Trong đó:

 • 02 ngày: Tập huấn 4 nội dung phát triển nghề nghiệp và kỹ năng sát hạch (mỗi ngày học được tính 1,6 điểm CPD theo quy định);
 • 01 ngày thi sát hạch: bao gồm thi trắc nghiệm và thi vấn đáp.

5.2. Kế hoạch khai giảng: 02 đợt;  Số lượng học viên: không giới hạn

Đợt 1. Tại Hà Nội (dự kiến cuối tháng 6/2021):

Địa điểm: Viện Kiến trúc Quốc gia, 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Đợt 2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến cuối tháng 7/2021):

Địa điểm: Học viện Bồi dưỡng cán bộ ngành Nông Nghiệp – 45 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

(Thời gian cụ thể sẽ thông báo trực tiếp đến các học viên, để đảm bảo an toàn trong thời gian đang dịch bệnh).

6. Chi phí đào tạo:

Kinh phí tập huấn: 1.000.000đ (Một triệu đồng) / 01 học viên

Trong đó: Kinh phí tập huấn và ôn thi sát hạch: 500.000đ/người

Lệ phí thi sát hạch: 500.000đ/người

(Không bao gồm chi phí cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc)

(Chi phí ăn ở và đi lại của học viên ở các tỉnh do học viên tự túc hoặc do đơn vị cử đi học chi trả).

7. Chứng nhận:

          Kết thúc khóa tập huấn, học viên được cấp các giấy chứng nhận:

– Chứng nhận Tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc;

– Chứng nhận: Kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (đối với những cá nhân đạt yêu cầu sát hạch.

Đây là điều kiện bắt buộc để xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với cá nhân theo quy định tại Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 27/06/2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020.

8.Liên hệ đăng ký tham gia khóa học

Kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu học tập, xin vui lòng liên hệ đăng ký:

Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế – Viện Kiến trúc Quốc gia

Số 389 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.

Email: ticc@viar.gov.vn hoặc phamtranhuynu@gmail.com

Điện thoại: 0935 717 891 (Chị Phạm Trần Huy Nữ)

Thông tin có thể tìm hiểu trên website: http://vienkientrucquocgia.gov.vn/ hay http://kientrucvietnam.org.vn/

(Lưu ý: nếu liên hệ đăng ký tham gia khóa học qua email: Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký, gửi đến địa chỉ trên). Hoặc điện thoại đăng ký trực tiếp. Thời gian nhận danh sách đăng ký trước ngày 15/6/2021).