20/07/2018

Hợp tác quốc tế đào tạo Kiến trúc sư tại Việt Nam

Cuối tháng 6/2018, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 40 sinh viên Lớp Tiên tiến đào tạo KTS của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 2012-2018, đây là khóa thứ Tư của loại hình đào tạo KTS mới của Đại học Kiến trúc Hà Nội (là một trong hơn 30 chương trình Tiên tiến trên cả nước thuộc đề án quốc gia do Bộ GD-ĐT chủ trì thực hiện từ năm 2008). Bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2009, đến nay đã có hơn 100 KTS tốt nghiệp.

Đây là mô hình đào tạo song ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt) được xây dựng dựa trên chương trình  đào tạo của trường Đại học Nottingham (Anh), được giảng dạy bởi các giáo viên nước ngoài (Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Canada, Hàn Quốc…) và các giáo viên trong nước giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết với mục tiêu từng bước hội nhập quốc tế trong đào tạo KTS. Không chỉ nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong học tập sáng tác kiến trúc, các sinh viên còn từng bước tiếp cận mô hình đào tạo mới: các SV được chủ động trình bày các ý tưởng, các quan điểm sáng tạo của mình trong học tập, trong các đồ án môn học … thay vì chỉ tiếp nhận một chiều từ các giáo hướng dẫn, từng bước hình thành kỹ năng giao tiếp cũng như phương pháp tiếp cận và khẳng định trách nhiệm nghề nghiệp của KTS với xã hội thông qua các sản phẩm sáng tạo của mình: các tác phẩm kiến trúc phục vụ xã hội. Ngoài ra sinh viên còn được tạo cơ hội tham gia vào các cuộc thi, workshop, trao đổi học tập tại nước ngoài (Nhật Bản, Thái Lan…) thường niên cũng như giao lưu học hỏi với các sinh viên quốc tế đang học tập tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Linh1-Resize

 

Đồ án tốt nghiệp của KTS lớp Tiên tiến Nguyễn Đặng Phương Linh

Điểm qua các Đồ án  tốt nghiệp của 40 sinh viên năm nay cho thấy các đề tài đã bám sát các vấn đề nóng hổi của  kiến trúc nước nhà và đã có những ý tưởng rất mạnh dạn, sáng tạo, thực tiễn và cũng rất lãng mạn, đặc biệt là không chỉ chú ý đến hiệu ứng thị giác và còn rất quan tâm đến con người, lòng trắc ẩn và khát khao tạo dựng không gian đem lại Hạnh phúc cho cộng đồng –  hiện vẫn là khoảng trống đáng tiếc của sáng tác kiến trúc hiện nay.

Trong bối cảnh đào tạo KTS hiện nay đang phát triển theo diện rộng nhưng chưa thực sự theo chiều  sâu, nguồn nhân lực tư vấn kiến trúc Việt Nam còn ở chất lượng hạn chế … thì mô hình đào tạo KTS tiên tiến của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là bước đi có tính đột phá, một hình thức du học tại chỗ cần được phát triển mạnh mẽ nhằm rút ngắn khoảng cách đào tạo KTS trong nước và quốc tế. Các sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận trực tiếp mô hình đào tạo quốc tế ngay tại Hà Nội – điều đó rất quan trọng bởi chi phí hợp lý và hàng ngày cập nhật những thông tin nóng hổi  nhu cầu thị trường trong nước. Để mô hình này ngày càng phát triển mạnh mẽ, nên chăng việc  đào tạo  KTS tiên tiến cần phân rõ định hướng theo hai mảng chuyên biệt: mảng  đào tạo KTS sáng tác với một nhóm nhỏ chuyên sâu, mảng thứ hai là mảng đào tạo các KTS  thực hành tiên tiến đóng góp cho thiếu hụt lớn của thị trường tư vấn hiện nay, đó là các KTS thành tạo ứng dụng công nghệ mới như tự động hóa thiết kế chế tạo, diễn họa kiến trúc, quảng cáo kiến trúc và đẩy mạnh BIM từ bước thiết kế đến thi công và quản lý, vận hành, khai thác công trình kiến trúc sau hoàn thành… Hy vọng mô hình đào tạo mới của Đại học Kiến trúc Hà Nội ngày càng phát triển, thu hút sự tham gia của các sinh viên và các KTS.

At the end of June 2018, Hanoi Architectural University held the Council for the Protection of Graduation Projects for 40 students of the Advanced Architect Training Course 2012-2018, this is the fourth course of the new architectural training type of Hanoi Architectural University (one of more than 30 advanced programs nationwide under the national project implemented by the Ministry of Education and Training since 2008). Beginning its first course in 2009, over 100 architects have graduated.

This is a bilingual training model (English and Vietnamese) based on the training program of the University of Nottingham (UK), taught by foreign teachers (USA, France, Germany, Italy, Canada, Korea …) and experienced and enthusiastic local teachers with the goal of gradually integrating into international in architectural training. Not only improve English language skills in the study of architectural composition, students also approach to the new training model: students are actively present their ideas, creative ideas in subjects, in plans … instead of just one-way reception from the instructors, step by step forming communication skills as well as approach and affirm professional responsibility of architects with society through its innovative products: architectural works serving the society. Students will also be given the opportunity to participate in international competitions, workshops, and exchange programs (Japan, Thailand …) as well as exchange experiences with international students studying at Hanoi University of Architecture.

Graduation projects of 40 students this year showed that the topics have followed the hot issues of architecture in the country and their ideas are very bold, creative, practical and also very romantic. In particular, it not only interested in visual effects but also in human, compassion and the desire to create space bring Happiness to the community – it is still a pity space of current architectural composition.

In the context of architects training are currently developing in large scale but not really in depth, the human resources of architectural consultancy in Vietnam is still of limited quality … the advanced training model of Hanoi Architectural University is a breakthrough step, a form of study abroad should be developed to shorten the distance between domestic and international education. Vietnamese students can directly access the international training model in Hanoi – it is very important because of the reasonable cost and daily update news of the domestic market. In order to make this model more robust, it is necessary to have advanced architectural training in two specific areas: the first area, composing architect training with a small group of specialists; the second, the advanced practice architects who offset to the great shortage of the current consulting market, that are the architects are proficient in applying new technologies such as automatic fabrication design, architectural rendering, architectural advertising and promoting BIM from design to construction and management, operation and exploitation of architectural works after completion … Hopefully, the new model of Hanoi Architectural University will be developed, attracting more attention of students and architects.

KTS Trần Huy Ánh