26/01/2018

Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức lần thứ 36 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Sáng 18/01/2018, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức lần thứ 36. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Vũ Ngọc Chính – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam và đồng chí Ngô Tiến Thắng – Phó Trưởng Ban tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

 

Về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch BCH Công đoàn Trường; đại diện Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị,  phòng ban chức năng; đại diện BCH Công đoàn Trường cùng 200 đại biểu là cán bộ, viên chức tiêu biểu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ở phần mở đầu; Hội nghị đã tiến hành biểu quyết và bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí để điều hành và đoàn thư ký gồm 2 đồng chí.

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã nghe TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch BCH Công đoàn Trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức lần thứ 35 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018. Báo cáo khẳng định: “Năm 2017, trước tình hình kinh tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn; dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Bộ Xây dựng, của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra, ổn định công tác tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường quản lý tài chính theo chế độ tự chủ, sắp xếp lại chỗ làm việc kết hợp với việc đầu tư nâng cấp và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn thể tạo ra khí thế xây dựng và phát triển theo nguyên tắc tập trung, công khai, dân chủ và đoàn kết… Những thành tích mà Nhà trường đã đạt được là kết quả của sự chỉ đạo chặt chẽ, cương quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự phấn đấu kiên trì, tinh thần vượt khó, sáng tạo của tập thể giảng viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên trong toàn Trường”…Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục.

Về Chương trình công tác trọng tâm của Nhà trường năm 2018, báo cáo nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là: Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng chỉ đạo nhằm củng cố, đổi mới bộ máy tổ chức cán bộ, nâng cao năng suất và hiệu suất lao động;

Hai là: Nâng cao chất lượng đào tạo, rà soát và mở rộng các mã ngành, chương trình đào tạo theo yêu cầu xã hội;

Ba là: Tích cực thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, tăng cường hiệu quả hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho giao đoạn mới;

Bốn là: Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phấn đấu nâng cao đời sống của cán bộ viên chức.

PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Rất nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị trong toàn Trường trên mọi mặt công tác đã được trình bày công khai tại Hội nghị và được lãnh đạo Nhà trường ghi nhận. Những ý kiến đóng góp cùng với nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, trực tiếp tại Hội nghị của các tập thể, cá nhân thể hiện việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong toàn trường, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và tập thể cán bộ, giảng viên trong việc xây dựng và phát triển Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hướng tới mục tiêu thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2018.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; bầu được Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 05 đồng chí. Hội nghị cũng giao trách nhiệm cho ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể cán bộ viên chức tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lần thứ 36 đạt chất lượng và có hiệu quả.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Chính – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đối với ngành Xây dựng nói chung và Công đoàn ngành nói riêng. Đồng chí Vũ Ngọc Chính mong rằng Nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018, lập nhiều thành tích hơn nữa góp phần vào xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn, văn minh hơn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những thành tích đạt được của cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường trong thời gian qua, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng nhân sự, mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Hiệu trưởng Lê Quân bày tỏ hy vọng rằng toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên trong nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được; đồng thời đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, phát huy tính dân chủ trong toàn Trường, chú trọng tăng cường hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để Nhà trường giữ vững danh hiệu là Trường trọng điểm đào tạo Kiến trúc sư, Kỹ sư cho ngành Xây dựng và cho đất nước.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ viên chức Nhà trường, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị năm học 2017-2018, với mục tiêu đưa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát triển theo các mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

Đồng chí Vũ Ngọc Chính – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức lần thứ 35 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018
PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trả lời những ý kiến từ các đơn vị gửi tới Hội nghị
PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật – Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng Đào tạo tại Hội nghị