21/07/2015

Công bố Quyết định thành lập Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc lần thứ XVII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020); sáng 29/06/2015, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã triệu tập cuộc họp giao ban cuối năm học và công bố Quyết định thành lập Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; công bố, trao Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc bổ nhiệm, giao nhiệm vụ đối với cán bộ. PGS.TS. Vương Ngọc Lưu – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì cuộc họp.

Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa chúc mừng TS.KTS. Vũ Hồng Cương - Trưởng Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp

Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa chúc mừng TS.KTS. Vũ Hồng Cương – Trưởng Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp

Thực hiện Công văn số 206/BXD-TCCB ngày 03/06/2015 của Bộ Xây dựng về việc đồng ý để Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp, ngày 05/06/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – PGS.TS. Vương Ngọc Lưu đã ký Quyết định số 392/QĐ-ĐHKT-TH về việc thành lập Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp trên cơ sở tách 03 bộ môn từ Khoa Kiến trúc thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đồng thời PGS.TS. Vương Ngọc Lưu cũng ký Quyết định số 393/QĐ-ĐHKT-TH ngày 05/06/2015 về việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Cương – Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Phó Trưởng Khoa Kiến trúc giữ chức Trưởng Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 05/06/2015.

Thay mặt Ban Giám hiệu, PGS.TS. Vương Ngọc Lưu – Hiệu trưởng Nhà trường  đã phát biểu chúc mừng sự ra đời của Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp. PGS.TS. Vương Ngọc Lưu nhấn mạnh: “Việc thành lập Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Khoa Nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp,  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách 03 bộ môn từ Khoa Kiến trúc đã mang một vị thế mới với nhiều thuận lợi và cơ hội mới, song bên cạnh đó cũng còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng ở phía trước. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo Khoa cùng các thầy, cô trong Khoa sẽ tiếp tục quy tụ được trí tuệ, sức trẻ, sự sáng tạo; đoàn kết và hợp tác để tiếp tục phát triển, nắm bắt thời cơ, vượt qua được những khó khăn, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường;  thực hiện thành công sứ mệnh đã đặt ra, đưa công tác phát triển đào tạo của Nhà trường lên một tầm cao mới…”

Phát biểu tại buổi lễ, TS.KTS. Vũ Hồng Cương – Trưởng Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng; của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đối với công tác đào tạo Cử nhân chuyên ngành Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. TS.KTS.Vũ Hồng Cương cũng cam kết sẽ tận tâm hết mình, mạnh dạn đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể cũng như trách nhiệm của cá nhân, cùng Đảng ủy, ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng, các tổ chức đoàn thể trong Trường kế thừa những thành tích của thế hệ đi trước, tạo ra môi trường thuận lợi để cán bộ, giảng viên, sinh viên rèn luyện phấn đấu nhằm xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Theo HAU