12/04/2017

Mời tham dự buổi giảng đề Cuộc thi ARCHICAD BIM 2017

Buổi giới thiệu cuộc thi ARCHICAD BIM 2017 và giảng đề sẽ diễn ra ngày 14/04/2017. Cuộc thi ARCHICAD BIM 2017  sẽ có sự tham gia của các trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, Đại học Văn Lang và Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian: 10h00 – 11h30 ngày 14/04/2017

Địa điểm: Hội trưởng A106 trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.