13/05/2016

“Kiến trúc Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đáp ứng yêu cầu của công nghệ y tế hiện đại” – Đề tài luận án Tiến sỹ mang tính thực tiễn cao

(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) – Ngày 12/5/2016, tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, NCS Hà Quang Hùng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sáng tạo Công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam  đã bảo vệ thành công luận án TS cấp trường với đề tài: “Kiến trúc Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đáp ứng yêu cầu của công nghệ y tế hiện đại”.

Đây là một đề tài cấp thiết trước thực trạng và nhu cầu về các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc bệnh viện tại Việt Nam hiện nay. Cách đặt vấn đề cũng như cách giải quyết vấn đề trong từng nội dung của luận án đã đem đến những thông tin bổ ích, lý thú đối với khách mời tham dự. Đề tài mang tính khoa học nhưng vẫn gắn chặt với thực tiễn bởi những đề xuất sát thực của một nghiên cứu sinh đã và đang trực tiếp thiết kế nhiều công trình bệnh viện.

NCS Hà Quang Hùng trình bày luận án tại buổi bảo vệ

NCS Hà Quang Hùng trình bày luận án tại buổi bảo vệ

Nội dung đề tài cho thấy bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh là cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe rất quan trọng trong hệ thống y tế của nước ta nhưng kiến trúc bệnh viện đa khoa hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Điều đó đã dẫn đến khó khăn trong việc triển khai ứng dụng các công nghệ y tế hiện đại, tác động đến chất lượng công tác khám chữa bệnh mà một trong những biểu hiện rõ nét nhất chính là nghịch lý: Trong khi hệ thống bệnh viện tuyến TW quá tải thì các bệnh viện tuyến dưới chưa hoạt động hết công suất [1]. Đồng thời, theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, mỗi năm có tới hơn 40.000 lượt bệnh nhân, chi khoảng 2 tỷ USD để ra nước ngoài chữa bệnh, trong khi trình độ và nhiều kỹ thuật y học của Việt Nam luôn được đánh giá ngang tầm thế giới [2].

IMG_0417Nguyên nhân của tình trạng trên là do các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc bệnh viện chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức, chưa đề xuất được các giải pháp mới nhằm theo kịp tiến bộ của y học, tiêu chuẩn thiết kế công trình bệnh viện vẫn còn có những bất cập. Trong khi đó, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hiện đang được tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nhằm góp phần giải quyết bài toán quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Chính vì vậy, đề tài có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn.

Kết quả của luận án đã được Hội đồng đánh giá là có nhiều yếu tố mới, được nghiên cứu một cách hệ thống và nhất quán theo tư duy khoa học dẫn đến những đóng góp có giá trị. Các giải pháp được đúc kết từ hệ thống lý thuyết và kinh nghiệm, thực tiễn, nên vừa có ý nghĩa khoa học là góp phần bổ sung lý luận, cơ sở lý thuyết về tổ chức không gian kiến trúc bệnh viện, tham khảo trong công tác giảng dạy và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn; vừa có ý nghĩa thực tiễn là khả năng áp dụng trong thiết kế, xây dựng các bệnh viện. Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng đánh giá là rõ ràng, cụ thể, với các đề xuất mới được thể hiện chi tiết. Các giải pháp đáp ứng được nhu cầu thực tiễn hiện nay ở Việt Nam, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác chuyên môn của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và được các nhà quản lý bệnh viện nhận xét sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực trong quá trình hoạt động của các bệnh viện sau này./.

[1] Bộ Y tế (2012), Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020.
[2] Anh Đức, Reuters (2014), “Bệnh viện ngoại nhòm ngó thị trường Việt Nam”, Báo điện tử vnExpress.

PV