23/06/2015

Vicem Hoàng Thạch đạt lợi nhuận và nộp ngân sách 60% kế hoạch

Mặc dù gặp khó khăn về thị trường, nhưng từ đầu năm đến nay, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch vẫn tiêu thụ hơn 2 triệu tấn xi măng và clinker, doanh thu ước đạt 2.065 tỷ đồng, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đạt gần 60% kế hoạch.

192209baoxaydung_6.jpg.pagespeed.ce.HVfftyWw4U

Theo lãnh đạo Vicem Hoàng Thạch, Cty đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong việc áp dụng tiến bộ khoa học, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông nên 6 tháng đầu năm nay lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước của Cty ước vẫn tăng cao so với cùng kì năm trước.

Năm 2015, Vicem Hoàng Thạch đặt mục tiêu phấn đấu doanh thu đạt khoảng 4.310 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 350 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 140 tỷ đồng.

Theo Xây dựng