15/06/2023

Bộ Xây dựng: Sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2023

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng trong 6 tháng đầu năm năm 2023 về cơ bản giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, sản lượng sản xuất xi măng đạt 39 triệu tấn, giảm 7%; tiêu thụ đạt 43 triệu tấn, giảm 10%. Trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa đạt 29 triệu tấn, giảm 8%; xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker đạt 14 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng sản xuất gạch ốp lát đạt khoảng 191 triệu m2, giảm khoảng 10%; sản lượng tiêu thụ khoảng 193 triệu m2, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ Xây dựng cho biết, sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng trong 6 tháng đầu năm năm 2023 về cơ bản giảm so với cùng kỳ năm 2022. (Ảnh minh họa)

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, tổng số vốn đầu tư công được giao cho Bộ Xây dựng trong năm 2023 là 767,45 tỷ đồng. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm 2023 đến hết tháng báo cáo là 41,16 tỷ đồng/477,51 tỷ đồng; đạt 8,6% kế hoạch vốn Bộ đã giao. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là 33,16 tỷ đồng/286 tỷ đồng, đạt 11,6% kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng đặt nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo chương trình, kế hoạch được giao, trọng tâm là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Luật Quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Quốc hội kỳ họp thứ 7 năm 2024…

Quang Tuyền