07/11/2023

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển phương án kiến trúc công trình trụ sở BIDV chi nhánh Đà Lạt

(KTVN) – Ngày 06/11/2023 Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 8122/QĐ-BIDV về việc phê duyệt gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển phương án kiến trúc dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc BIDV-Chi nhánh Đà Lạt.

Theo kế hoạch, ngày 08/11/2023 là hạn cuối nộp sản phẩm dự tuyển phương án kiến trúc công trình trụ sở BIDV chi nhánh Đà Lạt, để Phương án kiến trúc của các đơn vị/cá nhân dự thi đạt tối ưu hiệu quả và đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, Ban tổ chức thi tuyển PAKT quyết định gia hạn thời gian nộp bài dự thi đến ngày 23/11/2023. Các kế hoạch có mốc thời gian khác sẽ được gia hạn tương ứng.

Thực hiện chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD trụ sở Chi nhánh Đà Lạt đã được Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-BIDV, ngày 03/4/2023, nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất cho công trình. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Dự án ĐTXD trụ sở BIDV Chi nhánh Đà Lạt.

Với mục đích huy động các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có năng lực hành nghề theo quy định tham gia đề xuất phương án kiến trúc tối ưu cho Công trình phù hợp với nhiệm vụ thiết kế, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đã được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, làm cơ sở chọn một phương án lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai thiết kế xây dựng công trình và đáp ứng cao nhất yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng công trình trụ sở BIDV Chi nhánh Đà Lạt

2. Địa điểm xây dựng: Số 15A (nay là 81) Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình trụ sở BIDV Chi nhánh Đà Lạt.

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

6. Yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia dự thi

6.1. Đối tượng tham gia dự thi:  Đối tượng dự thi là cá nhân, tổ chức thiết kế trong nước có điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với nội dung và yêu cầu của cuộc thi.

6.2. Điều kiện của đối tượng tham gia dự thi

Đối với tổ chức, có đăng ký kinh doanh và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng; Đối với các cá nhân, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình.

Chủ trì đồ án dự thi là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình;

Đơn vị tư vấn có thể tham gia độc lập hoặc liên danh; Mỗi đơn vị tư vấn chỉ
được tham gia vào một liên danh.

6.3.Những đối tượng không được dự thi:

Các cá nhân hay tổ chức không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi hoặc trong Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi.

7. Hồ sơ dự thi

7.1.Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu phụ lục đính kèm).

– Tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và chứng chỉ hành nghề của chủ trì đồ án đối với tổ chức; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân (Tất cả phải là bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

– Bảng kê các công trình (nhóm công trình) tương tự mà đơn vị tham dự thi tuyển đã thiết kế, thi tuyển và thành tích đạt đuợc (nếu có);

– Thỏa thuận liên danh (nếu có): Trường hợp tổ chức đăng ký dự thi là liên danh thì phải nộp thêm thỏa thuận liên danh, trong đó nêu rõ thành viên đứng đầu liên danh và người đại diện liên danh, người chủ trì đồ án dự thi.

7.2. Hồ sơ phương án dự thi: Bao gồm thuyết minh, bản vẽ và phim, ảnh, mô hình (nếu có), đề xuất tổng mức đầu tư. Hồ sơ phương án dự thi phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 8 của quy chế đính kèm.

8. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ tham dự (sau gia hạn): Từ ngày từ 08h ngày 09/10/2023 đến trước 17giờ 00 phút ngày 23/11/2023.

9. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ dự thi (Sau gia hạn):

– Thời gian gia hạn nộp hồ sơ dự thi trước 17 giờ 00 phút ngày 23/11/2023.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Ban quản lý tài sản nội ngành (BIDV)

Tầng 16 – Tháp BIDV số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

10. Giải thưởng: Được xếp theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp và có tổng số điểm >70 điểm :

– Giải nhất (01 giải): 30.000.000 đồng.

– Giải nhì (01 giải): 20.000.000 đồng.

– Giải ba (01 giải): 10.000.000 đồng

Đơn vị tư vấn, cá nhân có phương án được xét chọn giải Nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo ký hợp đồng và thực hiện triển khai các bước tiếp theo của dự án, được đảm bảo quyền tác giả theo quy định.

11.Thông tin liên hệ

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đơn vị tổ chức cuộc thi: Ban quản lý tài sản nội ngành (BIDV) –

Địa chỉ: Tầng 16 – Tháp BIDV số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:  024.22205544/Máy lẻ: 7202;

Mobile: 0975118141/0989909212.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng trong nước tham dự cuộc thi này. Rất mong nhận được  sự quan tâm, hợp tác, tham gia cuộc thi của các Quý tổ chức, cá nhân.

Chi tiết các Quyết định, Quy chế thi tuyển; Phiếu đăng ký dự thi; Nhiệm vụ thiết kế phương án kiến trúc;… xem tại đây.