30/11/2023

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phát hành Online số 246

Bạn đọc thân mến!

Năm 2023, quận Hoàn Kiếm tròn 62 năm hình thành và phát triển với mốc sự kiện thành lập khu phố Hoàn Kiếm theo Quyết định 78-CP của Hội đồng Chính Phủ ngày 31/5/1961. Đây là mốc thời gian không chỉ có ý nghĩa đặc biệt với quận Hoàn Kiếm mà còn với cả Thủ đô Hà Nội. Một không gian địa lý bề thế, xứng tầm với vị trí trung tâm chính trị – hành chính quốc gia của Hà Nội đã được xác lập.

Hơn 60 năm thành lập quận, Hoàn Kiếm đã luôn nêu cao tinh thần phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới một cách toàn diện, góp phần đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực, đem lại chất lượng cho diện mạo đô thị và nâng cao đời sống người dân, phát triển bền vững.

Để hiểu rõ hơn về vùng đất, con người cũng như những nỗ lực của chính quyền và người dân quận Hoàn Kiếm trong việc kế thừa, bảo tồn và phát huy những giá trị cốt lõi của trung tâm Thủ đô Hà Nội, KTVN mời bạn đọc theo dõi chuyên đề “Quận Hoàn Kiếm: Kế thừa và phát triển” – Nơi khởi nguồn tiên phong, lan tỏa trong mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, sáng tạo nghệ thuật, tiền đề phát huy nguồn lực văn hóa làm sản phẩm phát triển kinh tế. Đồng thời, để cảm nhận về một quận Hoàn Kiếm vào bất kể thời điểm nào cũng là trung tâm đô thị đặc thù, là nhịp đập trái tim, hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội.

Cũng trong số này, KTVN đặc biệt giới thiệu cùng bạn đọc vấn đề đang làm nóng nghị trường thời gian qua như “Kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai”. Những sáng tác kiến trúc mới mẻ, giải pháp bền vững cho công trình cũng được giới thiệu. Vấn đề phát triển xanh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản cũng được luận bàn thông qua những bài viết nghiên cứu khoa học như: Lựa chọn chiến lược phát triển và bảo vệ hạ tầng xanh cho vùng ven TPHCM; Sự hình thành và phát triển của chùa Việt theo không gian; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị trong phát triển đô thị…

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Tạp chí KTVN số 246