06/07/2015

Từ 26/7/2015: Sẽ áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu thép tự động

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12 quyết định sẽ áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động (trở lại) đối với việc nhập khẩu sản phẩm thép kể từ ngày 26/7/2015.

Nhập khẩu thép Trung Quốc tăng cao trong thời gian vừa qua

Nhập khẩu thép Trung Quốc tăng cao trong thời gian vừa qua

Việc Bộ Công thương phải áp dụng trở lại hình thức cấp phép nhập khẩu tự động đối với các sản phẩm thép, theo các chuyên gia trong ngành nhằm mục tiêu kiểm soát lượng thép nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, nhằm giảm tình trạng nhập siêu của ngành thép vẫn tăng rất cao thời gian qua.

Thời hạn của giấy phép nhập khẩu tự động trong vòng 30 ngày, có tác dụng đối với từng lô hàng nhập khẩu.

VLXD.org (TH)