02/11/2016

Trường Đại học Xây dựng kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập

Trường Đại học Xây dựng được thành lập ngày 8/8/1966, tiền thân là Khoa Xây dựng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trải qua gần 60 năm đào tạo, 50 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Xây dựng đã trở thành một trường đại học đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo các ngành, các bậc học từ Đại học đến Tiến sĩ trong lĩnh vực xây dựng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trường Đại học Xây dựng đang tập trung mọi cố gắng để đào tạo đội ngũ kĩ sư, kiến trúc sư năng động, sáng tạo, có khả năng giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Đến nay, trường đã đào tạo cho đất nước nhiều thế hệ kĩ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ, đồng thời thực hiện nhiều đề tài khoa học, các dự án lớn và chuyển giao công nghệ. Các cựu sinh viên của trường, nhiều người đang giữ trọng trách ở các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, ở các ttập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty… Nhiều người được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Năm 2016, nhân dịp 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập, trường Đại học Xây dựng kính mời các thế hệ cán bộ và sinh viên về dự các hoạt động kỷ niệm thành lập trường.

Nội dung thư mời và chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Xây dựng.

Theo ĐH XD