14/12/2017

Thiết kế không gian trưng bày, triển lãm tại trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Về việc hoàn thiện sản phẩm “Điều tra, khảo sát, lập các mô hình, mẫu hiện vật tiêu biểu về lịch sử kiến trúc, quy hoạch của Việt Nam và thiết kế không gian trưng bày, triển lãm tại trường Đại học Kiến trúc thiết kế không gian trưng bày, triển lãm tại trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh”. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2906/BXD-KHTC gửi Viện Kiến trúc quốc gia và trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Viện Kiến trúc quốc gia và trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng Văn bản số 871/BXD-KHTC về việc hoàn thiện và bàn giao sản phẩm dự án sự nghiệp kinh tế. Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện ngay việc làm lại quy hoạch Sài Gòn năm 1881 bàn giao cho trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh các mô hình, sản phẩm đó được nghiệm thu để Nhà trường đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả.

Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh cần có giải pháp bảo quản các mô hình, sản phẩm để tránh sự hư hỏng, xuống cấp đồng thời bố trí quản lý việc sử dụng không gian phòng trưng bày đúng thiết kế ban đầu không được sử dụng vào các mục đích khác.

Tuyết Hạnh/BXD