07/06/2018

Sinh hoạt học thuật: “Quy hoạch đô thị Lyon, Busan, Bangkok, Kuala Lumpur, Yangon”

Ngày 29/05/2018, khoa Quy hoạch tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp khoa với chủ đề “Quy hoạch đô thị Lyon, Busan, Bangkok, Kuala Lumpur, Yangon”.

Tham dự sinh hoạt học thuật ngoài Ban chủ nhiệm cùng các giảng viên trong khoa, còn có khách mời đại diện Viện Quy hoạch Xây dựng TP. HCM là ThS.KTS Ngô Anh Vũ và ThS.KTS Nguyễn Thanh Duy.

Buổi sinh hoạt học thuật của khoa Quy hoạch nội dung “Quy hoạch các đô thị Lyon – Pháp, Busan – Hàn Quốc, Bangkok – Thái Lan, Kuala Lumpur – Malaysia, Yangon- Myanmar) do 05 giảng viên báo cáo.

Cụ thể, ThS.KTS Phan Vũ Hải Âu trình bày phần nội dung về đô thị Busan. ThS Phan Vũ Hải Âu đã giới thiệu sơ nét về: Lịch sử của Busan; Các đơn vị hành chính và kinh tể chủ yếu; Bối cảnh và tầm nhìn thương cảng; Định hướng phát triển công nghiệp, hệ thống metro; Định hướng phát triển Smart City.

ThS.KTS Huỳnh Thị Mai Phương báo cáo về đô thị Yangon, gồm các nội dung: Lịch sử đổi tên đô thị, các thông tin chung về quốc gia; 7 vùng hành chính, 7 bang sắc tộc; VCDC – MOC kết hợp; Tầm nhìn năm 2040; Cấu trúc trung tâm phụ (vành đai tăng trưởng trung tâm vệ tinh).

Trình bày về đô thị Kuala Lumpur ThS.KTS Hoàng Lê Nam giới thiệu các thông tin chung về quốc gia: lịch sử, đường sắt, dời trung tâm hành chính về Putrayaja; Phát triển giao thông cá nhân; “River of life” dự án cải thiện chất lượng nước; Phát triển tuyến MRT2: Tây – Nam.

 


Ở phần đô thị Bangkok, ThS.KTS Lê Thị Bích Ngọc trình bày: Lịch sử phát triển quy hoạch đô thị. Thành phố phát triển về bờ đông; 2013: quy hoạch tiện ích công cộng. thoát và xử lý nước thải; Phát triển hệ số không gian mở, khuyến khích tăng diện tích xanh; Mô hình TOD, phân cực, đô thị nén.

ThS.KTS Trần Trung Vĩnh trình bày về  Đô thị Lyon, gồm các nội dung: Quy hoạch chiến lược SCOT; Cam kết phát triển cây xanh; Quỹ “hành động về nhà ở”; Các giải pháp bảo tồn (AVAP/AMP); Thiếu phát triển sử dụng đất, phát triển giao thông.

Sau phần trình bày về 5 đô thị trên, các giảng viên khoa Quy hoạch và khách mời đến từ Viện Quy hoạch xây dựng TP. HCM cùng thảo luận và góp ý hoàn thiện các bài báo cáo.

Đối với đô thị Busan, các giảng viên và chuyên gia tham dự đề nghị cần chú trọng thêm chuyên ngành về giao thông; nên xoáy sâu vào phân tích cấu trúc đô thị (khu trung tâm, các khu công nghiệp xung quanh,…); gắn quy hoạch Busan gắn hơn với vùng quốc gia; hình ảnh về cảnh quan đô thị đẹp.

Đối với đô thị Yangon: Do chưa có cơ sở pháp lý cho đồ án quy hoạch chung nên sẽ mô tả cấu trúc đô thị theo tài liệu đã lấy được từ chính quyền đô thị. Cần so sánh với TP. HCM để tìm ra bài học kinh nghiệm cho TP. HCM.

Đô thị Kuala Lumpur: không cần đi sâu quá về lịch sử phát triển đô thị, bài học kinh nghiệm khá rõ; Đối với đô thị Bangkok: các bản vẽ của hồ sơ quy hoạch tương đối đầy đủ và tương đồng với hệ thống quy hoạch của Việt Nam, cần dịch toàn bộ các bản vẽ này để so sánh với TP. HCM; Đối với đô thị Lyon: chỉnh sửa hình ảnh, bản vẽ cho rõ ràng, trích nguồn đầy đủ, bổ sung phần kinh nghiệm cho TP. HCM.

Theo ĐH Kiến trúc TPHCM