26/07/2018

Ngôi nhà nằm trên đồi thông ở Việt Nam lên tạp chí Mỹ

Tạp chí kiến trúc danh tiếng của Mỹ Archdaily mới đây giới thiệu ngôi nhà nằm trên đồi thông ở Việt Nam do KTS Trần Ngọc Linh cùng các cộng sự Nguyễn Huy Hải, Đỗ Văn Thoán, Nguyễn Ly, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Đắc Nguyên, Thẩm Đức Hùng (công ty Idee architects) thiết kế.