24/01/2018

Đoàn Chuyên gia Pháp thăm và làm việc tại ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Đoàn chuyên gia Pháp thuộc Cục Quản lý Môi trường và Năng lượng (Bộ Sinh thái và chuyển đổi tổng hợp, Cộng hòa Pháp) đã có buổi thăm và làm việc với trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 22/01/2012.

Đây là buổi làm việc trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Môi trường, Năng lượng và Biển (nay là Bộ Sinh thái và chuyển đổi tổng hợp, Cộng hòa Pháp) về việc sử dụng năng lượng hiệu quả và chuyển hóa các – bon thấp trong công trình xây dựng và phát triển đô thị bền vững.

Theo tinh thần buổi làm việc, trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và  Cục Quản lý Môi trường và Năng lượng (Bộ Sinh thái và chuyển đổi tổng hợp, Cộng hòa Pháp) sẽ phối hợp triển khai một số hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực về quy hoạch và thiết kế công trình sử dụng năng lượng hiệu quả, phát thải các – bon thấp.


Hai bên đã có những trao đổi, thảo luận về hợp tác triển khai trong thời gian tới.

Theo ĐH Kiến trúc TPHCM