16/05/2018

Định hướng áp dụng học cùng cộng đồng vào giáo dục đại học tại Việt Nam

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tham dự Hội thảo Quốc gia “Định hướng áp dụng học cùng cộng đồng vào giáo dục đại học tại Việt Nam”, do Khoa Du lịch – Đại học Huế phối hợp cùng Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) tổ chức ngày 12/05/2018 tại Thành phố Huế.

Về phía Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có sự tham gia của TS.KTS Phạm Anh Tuấn Hiệu trưởng Nhà trường, cùng với các giảng viên có liên quan cùng tham gia Hội thảo lần này.

Hội thảo đã chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề, như: giáo dục ĐH thế kỷ 21 và mô hình học cùng cộng đồng; tổng quan về mô hình học cùng cộng đồng (CEL/SL), hợp tác cộng đồng và trường ĐH…

Điểm nổi bật của mô hình là sinh viên và cộng đồng cùng học hỏi lẫn nhau, tăng cường sự hợp tác, trao đổi kiến thức chuyên môn và kiến thức bản địa, qua đó nâng cao ý thức công dân của sinh viên đối với những vấn đề xã hội. Một số đơn vị đào tạo đại học ở Việt Nam đã tiên phong tích hợp CEL/ SL vào chương trình giảng dạy, như: Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng, Đại học Hà Nội ở miền Bắc, Đại học Hoa Sen ở miền Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Khoa Du lịch – Đại Học Huế ở miền Trung.

Nhận thức được tiềm năng và lợi ích to lớn của việc áp dụng mô hình học tập mới này đối với sự phát triển của sinh viên, giảng viên, nhà trường và cộng đồng nói riêng cũng như ngành giáo dục Đại học tại Việt Nam nói chung, Khoa Du lịch – Đại Học Huế phối hợp cùng ACCD và CSDS tổ chức hội thảo với mong muốn chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như cách thức thực hiện từ các chuyên gia giáo dục và đại diện các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, đồng thời mở ra một diễn đàn chia sẻ cơ hội và kết nối với những đơn vị có mong muốn áp dụng mô hình này tại các trường Đại học trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra Lễ ký kết thành lập Liên minh các trường đại học áp dụng mô hình học cùng cộng đồng tại Việt Nam (CELA) giữa các trường đại học và các tổ chức phi chính phủ. Liên minh được các trường Đại học tại Việt Nam thành lập nhằm tạo ra một diễn đàn quốc gia để thúc đẩy và điều phối các chương trình hợp tác giữa các trường đại học và khối dân sự. CELA chia sẻ các kinh nghiệm và thực hành tốt, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến cấp quốc gia và cấp vùng trong lĩnh vực nghiên cứu và học tập tại cộng đồng, hoạt động tình nguyện, và chia sẻ nguồn lực, kiến thức tới cộng đồng.

Theo ĐH Đà Nẵng