01/06/2015

Có thêm gần 40.000 căn hộ nhà ở xã hội

Báo cáo về tình hình thị trường bất động sản và kết quả thực hiện phát triển nhà ở của Bộ Xây dựng cho biết 5 tháng đầu năm 2015, các chương trình phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sau 102 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, 150 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai trên cả nước.

Sau 102 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, 150 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai trên cả nước.

Cụ thể: Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, đến nay, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 102 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 38 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp với 19.680 căn hộ (tổng mức đầu tư khoảng 6.810 tỷ đồng); 64 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, với 20.270 căn hộ (tổng mức đầu tư khoảng 4.440 tỷ đồng).

Hiện nay trên cả nước đang tiếp tục triển khai 150 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 91 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 55.830 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 28.500 tỷ đồng; 59 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 66.753 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.100 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2014 đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người, tăng 1m2 sàn/người so với năm 2013. Trong hai năm 2013 và 2014, cả nước đã phát triển thêm khoảng 1,1 triệu m2 nhà ở xã hội, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội toàn quốc đạt khoảng 1,8 triệu m2.

Theo Báo Hải Quan