24/07/2015

Tuyển sinh các Chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với trường đại học Swinburne (Úc) năm 2015

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển các Chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với trường Đại học Swinburne (Úc). Chi tiết thông báo Xem tại đây