17/03/2021

Trung tâm sáng tạo INES

Chúng ta đều biết rằng bất kỳ dự án nào cũng là một phản ứng với hoàn cảnh xung quanh.

PVE_INES_210206_04_S

PVE_INES_210301_08_S

PVE_INES_DWG_02_AXO

PVE_INES_210206_10_S

PVE_INES_PAINT_INT_03

Đây là một tòa nhà có vẻ đơn giản, ổn định và thông thường nhưng lại có nội thất phóng đại và bất ngờ. Đây là thế giới của sự đổi mới; một không gian mở, linh hoạt và liên tục giúp chuyển đổi khái niệm và vật lý các quá trình sáng tạo của thực hành học thuật, sự phát triển tuần tự của nghiên cứu chính thức hoặc chiều thuận nghịch và đa chiều liên quan đến kiến ​​thức không chính thức.

PVE_INES_210301_10_S

ezgif.com-gif-maker

PVE_INES_210301_09_S

PVE_INES_MAQ_200_02

PVE_INES_PAINT_INT_01

PVE_INES_210301_13_S

Tòa nhà thừa nhận nhu cầu phân cực thời gian đổi mới trong ít nhất hai thời điểm: trong trải nghiệm sáng tạo dựa trên lĩnh vực xã hội, tập thể và tích hợp, và một trải nghiệm khác khá cá nhân, thân mật và đơn độc. Cấu trúc không gian của công trình dựa trên hai điều kiện phân biệt rõ ràng này. Một mặt có một lõi mở thiết lập một loạt các hội trường liên kết theo chiều dọc, với một khoảng trống hình tròn làm giảm kích thước của nó khi thăng thiên.

PVE_INES_210206_22_S

PVE_INES_210206_12_S

PVE_INES_DWG_13_CONST_PLAN_1_A

PVE_INES_210206_19_S

Mặt khác, không gian làm việc riêng chiếm các góc của mọi sơ đồ mặt bằng, trong một phần tư hình tròn xoay tâm xung quanh mọi cạnh, tăng tỷ lệ nghịch với khoảng trống trung tâm. Thay vì hệ thống cột trụ truyền thống trong một mạng lưới không phân biệt và không phân cấp, tòa nhà cũng cung cấp các phòng cụ thể cho triển lãm, hội thảo và cuộc họp, được điều khiển bằng hình ảnh và âm thanh bởi các bức tường cong hoạt động giống như màn hình mờ. Đặc tính và sự đa dạng của không gian bằng cách nào đó thúc đẩy sự năng động của một công việc không được phân loại (hoặc với các vị trí luôn thay đổi) giữa các giáo sư, sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nhân và cộng đồng địa phương.

PVE_INES_210301_14_S

PVE_INES_210301_15_S

PVE_INES_210301_03_S

PVE_INES_210206_02_S

Địa điểm: Concepción, Chile
Kiến trúc sư: Pezo von Ellrichshausen
Diện tích: 2000 m²
Năm hoàn thành: 2021

PV/Archdaily