28/09/2021

Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia

DSDHA đã hoàn thành việc tái phát triển lớn trụ sở của Nhà hát Thanh niên Quốc gia (NYT) London, chuyển đổi tầm nhìn và khả năng tiếp cận của tòa nhà hiện tại và tăng gấp đôi sức chứa cho không gian studio chuyên nghiệp.

The National Youth Theatre

Được coi là ‘Ngôi nhà Sản xuất Sáng tạo’ dành cho những người trẻ tuổi, NYT thực hiện chính sách ‘mở cửa’, làm phong phú cuộc sống quốc gia, đóng góp vào giá trị văn hóa và xã hội của cộng đồng địa phương, cung cấp hỗ trợ rất cần thiết cho học sinh vào thời điểm khi kinh phí cho kịch trong các trường học của nhà nước đã giảm rõ rệt.

Các đề xuất của DSDHA cho NYT được thiết kế cho những người trẻ tuổi. Nhóm đã tham gia vào một quá trình đồng thiết kế cho các thành viên để tạo ra một môi trường hoàn toàn có thể tiếp cận, chào đón và hòa nhập, đôi khi cũng quyến rũ. Các phản hồi về thiết kế bao gồm việc tạo ra một tòa nhà thân thiện và dễ sử dụng với ít ranh giới hơn, tăng cơ hội cho những người trẻ tuổi và các nhà sáng tạo chuyên nghiệp gặp gỡ và chia sẻ niềm đam mê sân khấu, giữ lại tinh thần của kết cấu được xây dựng ban đầu trong cuộc đối thoại với những bổ sung mới.

Việc hoàn thành gần đây cho thấy sự tái tổ chức nội bộ lớn, tạo ra một nhà hát mới với sức chứa 250 chỗ ngồi và các không gian diễn tập bổ sung, với một môi trường làm việc hợp nhất để lần đầu tiên có thể chứa tất cả nhân viên cùng nhau. Nó cung cấp không gian cần thiết để tạo ra một tương lai bền vững về môi trường và tài chính. Gian trưng bày mới, được gọi là Phòng Xanh, được ốp bằng gạch tráng men màu xanh lá cây đặc biệt, đề cập đến đặc điểm của các tòa nhà dân sự và nhà công cộng mà không ảnh hưởng đến đặc điểm lịch sử của mặt tiền của tòa nhà ban đầu.

Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia (NYT) đã được truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trẻ để tìm con đường của họ vào các ngành công nghiệp sáng tạo từ năm 1956.

PV/archdaily