15/09/2021

Lạng Sơn Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu đô thị, dịch vụ, thể dục thể thao Mai Pha – Tân Liên – Gia Cát

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND, về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu đô thị, dịch vụ, thể dục thể thao Mai Pha – Tân Liên – Gia Cát, tỷ lệ 1/2000.

Một góc thành phố Lạng Sơn (nguồn: Internet).

Theo đó, diện tích lập quy hoạch dự kiến của dự án gần 900ha; quy mô dân số khoảng 50.000 – 60.000 người.

Ranh giới cụ thể: Phía Đông giáp xã Khánh Xuân (huyện Lộc Bình); phía Tây giáp đường quy hoạch cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng (xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn); phía Bắc giáp xã Gia Cát (huyện Cao Lộc) và phía Nam giáp xã Tân Liên (huyện Cao Lộc).

Về tính chất, đây sẽ là là phân khu đô thị, đầu mối thương mại – dịch vụ phía Đông của thành phố, khu vực bố trí khu dân cư đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; khu vực phát triển dịch vụ hậu cần du lịch, kho vận và logistic; Trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị; khu vực phát triển các cụm tiểu, thủ công nghiệp và đấu mối giao thông thành phố.

Chương Huyền – Thân Nam/baoxaydung.com.vn