23/10/2023

Lào Cai: Định hướng xây dựng thị trấn Phố Lu đạt đô thị loại IV vào năm 2025

(KTVN) – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thị trấn Phố Lu được định hướng đầu tư xây dựng để được công nhận là đô thị loại IV vào năm 2025; xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Ảnh minh họa

Theo quyết định này, một số chỉ tiêu phát triển đô thị sẽ được tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Trong khu vực quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu (phạm vi diện tích 4.695 ha) hiện nay có thị trấn Phố Lu mở rộng đã được công nhận là đô thị loại V; phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu hiện nay theo tiêu chí đô thị loại IV còn một số tiêu chuẩn còn thiếu và yếu.

Huyện Bảo Thắng là huyện miền núi, đô thị loại IV, loại V ở miền núi thì “mức tối thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số, tiêu chí mật độ dân số bằng 50% mức quy định của loại đô thị tương ứng, mức tối thiểu của các tiêu chuẩn khác bằng 70% mức quy định”. Do đó, việc đánh giá, chấm điểm phân loại đô thị đối với khu vực quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu được áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị có tính chất đặc thù.

Từ định hướng về phát triển không gian đô thị và mạng lưới giao thông chính, đô thị Phố Lu được phân thành 4 khu, gồm:

Khu số 1:  Khu đô thị trung tâm thị trấn Phố Lu với diện tích 1.343,2ha, là đô thị hành chính, dịch vụ thương mại – dịch vụ vận tải – đào tạo, văn hóa thể thao, khu dân cư hiện trạng cải tạo và dân cư mới;

Khu số 2: Đô thị mới phía Nam thị trấn Phố Lu với diện tích 725,5ha, là đô thị ở theo mô hình sinh thái – dịch vụ du lịch và công nghiệp sạch công nghệ cao;

Khu số 3: Đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Phố Lu với diện tích 1.335,3ha, là đô thị dịch vụ công nghiệp sạch công nghệ cao, một phần dịch vụ hàng không – dịch vụ thương mại – các khu dân cư mới, dân cư hiện trạng cải tạo;

Khu số 4: Đô thị mới phía Tây thị trấn Phố Lu với diện tích 990ha, là đô thị dịch vụ hàng không – dịch vụ vận tải – dịch vụ thương mại, một phần văn hóa thể thao, y tế, vui chơi giải trí, dịch vụ logistic.

Từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình, thực hiện các dự án thuộc Khu số 1; tập trung huy động nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung, cơ bản hoàn thành đối với hạ tầng xã hội, tạo động lực phát triển đô thị; hoàn thiện và bổ sung các khu chức năng của đô thị…

Giai đoạn từ năm 2026 – 2030 tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong toàn bộ khu vực đô thị và lập trình phê duyệt Đề án công nhận đô thị Phố Lu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trình phê duyệt Đề án thành lập thị xã Bảo Thắng trước năm 2030.

Minh Anh