29/07/2016

Ý kiến của Ngân hàng chính sách xã hội với chương trình phát triển nhà ở xã hội

Ngày 26/7, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) có công văn gửi Văn phòng Chính phủ và Hiệp hội BĐS TP HCM về việc cấp thiết bố trí nguồn vốn từ ngân hàng chính sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội.


Ảnh minh họa.

Theo kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP HCM về “đề nghị NHCSXH xây dựng chính sách tiết kiệm nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện việc gửi tiền tiết kiệm nhà ở xã hội với thời gian tối thiểu 12 tháng) để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội, NHCSXH cho rằng tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân là một phần trong nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội. NHCSXH đã tập trung nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, xây dựng và lựa chọn phương án phù hợp và xin ý kiến các Bộ ngành. Dựa trên cơ sở đó, ngày 21/6/2016, NHCSXH đã báo cáo và trình cấp có thẩm quyền Quyết định lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội bằng lãi suất cho vay nhà ở xã hội cho từng thời kỳ.

Trước đó, ngày 6/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại NHCSXH theo quy định tại Nghị định số 100. Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi của NHCSXH đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100 vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay và hiệu lực của Quyết định đến hết 31/12/2016, áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016.

Gia Bảo/Báo Xây dựng