09/06/2023

Thúc đẩy, tháo gỡ thị trường bất động sản Quảng Nam phát triển an toàn, bền vững

(KTVN) – UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của địa phương này về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các Sở, Ban, ngành liên quan huy động các tổ chức, chuyên gia để định giá đất theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết.

Thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản Quảng Nam phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Bên cạnh đó, đơn vị này phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, đảm bảo sớm đưa đất vào sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội.

Việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại các Điều 108, 112, 114 Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan tập trung rà soát, lập, thẩm định, trình phê duyệt các hồ sơ quy hoạch, đối với các quy hoạch đến nay đã quá thời hạn thì thực hiện theo Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Đồng thời, các đơn vị này phài rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh (nếu có) thì rà soát, thực hiện thủ tục điều chỉnh các quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, các đơn vị phải rà soát, tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Tuyết Ngân