29/03/2016

Quý 1/2016: Gần 600 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới

Trong Quý 1/2016 lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 596 doanh nghiệp, tăng 146,3% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2016: Gần 600 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới

Số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố. Theo đó, trong Quý 1/2016, hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015 như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 596 doanh nghiệp tăng 146,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 115 doanh nghiệp tăng 113%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 500 doanh nghiệp cũng tăng 37,7%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 197 doanh nghiệp tăng 35,9%;…

Tính chung trong cả nước, Quý 1/2016 đã có thêm 23.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 186.013 tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong Quý 1/2016 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyễn Văn/Cafeland