07/02/2018

Phát triển nhà ở xã hội: Các địa phương đã triển khai tích cực

 Tổng hợp số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, trong năm 2017 các chương trình nhà ở xã hội đã được nhiều địa phương đã tích cực triển khai.


Ảnh minh họa

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Tính đến hết tháng 11/2017 cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 121.361 hộ (63.738 hộ xây mới và 57.623 hộ sửa chữa); đang tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 6.782 hộ (2.334 hộ xây mới và 4.386 hộ sửa chữa); tính trong năm 2017 đã hoàn thành hỗ trợ cho 29.329 hộ (trong đó có 11.960 hộ xây mới và 17.369 hộ sửa chữa, cải tạo).

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: Đến hết tháng 10/2017, số hộ đã được hỗ trợ làm nhà ở là 48.242 hộ (đạt khoảng 18%) chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt: từ tháng 01/2017 tới nay đang trong giai đoạn mở rộng (2014 – 2016) đã hỗ trợ cho 12.946 hộ (đạt 52% số lượng hộ cần hỗ trợ thực tế).

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL: đã hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt 99%); đã bố trí cho 51.654 hộ/55.939 hộ khu vực ngập lũ vào ở (đạt 92,3%); hiện Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài giai đoạn 2 đến hết năm 2020, dự kiến trong giai đoạn 2018 – 2020 có khoảng 130 dự án được triển khai; tiếp tục cho phép 13.743 hộ thuộc Giai đoạn 1 chưa được vay vốn được tiếp tục thụ hưởng chính sách.

Chương trình phát triển NƠXH cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân KCN: Trong năm 2017, đã có thêm 5 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp và công nhân KCN hoàn thành, với quy mô khoảng 1.225 căn; 16 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 5.200 căn hộ.

Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh: đã có 89/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng gần 220 nghìn sinh viên (trong năm 2017 đã hoàn thành 1 dự án, giải quyết chỗ ở cho 20 nghìn sinh viên), 6 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 83%.

Phong Thư/BXD