05/01/2015

Năm 2015, tăng cường thanh tra về đất đai, môi trường và khoáng sản

Công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện những vi phạm để xử lý cũng như điều chỉnh các văn bản pháp luật đã ban hành.

 

Năm 2014, ngành Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực giảm thiểu các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản…, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. Năm 2015, ngành Tài nguyên môi trường tập trung tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản. Phóng viên phỏng vấn ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV: Thưa Bộ trưởng, thời gian qua, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững đất nước. Xin Bộ trưởng đánh giá kết quả nổi bật trong năm 2014?

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Năm 2014 là một năm mà ngành Tài nguyên môi trường có một nỗ lực rất lớn. Chúng tôi đánh giá là năm đạt kết quả khá cao. Vấn đề số 1 của chúng tôi là xây dựng các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện. Trong năm 2014, một số văn bản như Luật Đất đai bắt đầu có hiệu lực từ năm 2014. Đến đúng thời điểm đó các văn bản hướng dẫn như Nghị định Chính phủ, các Thông tư về cơ bản đã hoàn thành. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Môi trường hiện nay cũng đang hoàn thành để 1/1/2015 bắt đầu có hiệu lực, chuẩn bị các Luật khác, xây dựng các văn bản pháp luật Bộ đã có nhiều cố gắng. Vấn đề thứ hai là tổ chức thực hiện cũng như thanh tra kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật này; Đồng thời qua thanh tra, kiểm tra phát hiện những vi phạm để chúng ta xử lý cũng  như điều chỉnh nhất định trong các văn bản pháp luật đã ban hành.

Vấn đề cải cách thủ tục hành chính là 1 vấn đề Bộ rất quan tâm, rút kinh nghiệm những năm trước, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến nhiều nội dung trong đó có cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân, các thủ tục người dân doanh nghiệp, chúng tôi đánh giá trong thời gian vừa rồi, các địa phương, vấn đề thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận cũng đã có hiệu quả. Cụ thể cuối tháng 12/2014, Hà Nội việc cấp giấy chứng nhận với số lượng lớn so với các địa phương khác. Đến năm 2014, việc cấp giấy chứng nhận đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của Nghị quyết 30 Quốc hội đã đề ra. Ngoài ra, các lĩnh vực đã có rất nhiều cố gắng từ quản lý về khoáng sản, về môi trường đếu có chuyển biến tương đối đồng đều.

PV: Năm 2014, mặc dù Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng các chế tài mạnh mẽ để xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường và khoáng sản. Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra những vi phạm trong lĩnh vực này. Vậy thưa Bộ trưởng, nguyên nhân do đâu?

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Ngành Tài nguyên môi trường được giao quản lý rất nhiều lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường. Quá trình thực hiện cũng có nhiều vấn đề,  liên quan trước hết là vấn đề pháp luật, có thể pháp luật của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện. Về mặt pháp luật cơ bản các vấn đề này đều xây dựng từ thực tiễn thế nhưng quá trình tổ chức thực hiện thì ý thức của người dân và các nhà quản lý liên quan đến việc chấp hành pháp luật là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các văn bản pháp luật, nhất là trong Luật Đất đai cũng như Luật Môi trường. Còn nhiều vấn đề khác nhất là trong vấn đề môi trường đặt ra nhiều vấn đề, kể cả doanh nghiệp và người dân. Môi trường sống là của chung thế nhưng trách nhiệm mỗi người để bảo vệ môi trường đang là tồn tại khá lớn, liên quan đến nhận thức, liên quan đến những quy định pháp luật, liên quan đến xử lý…

PV: Hiện nay, ngành Tài nguyên và môi trường vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận như ô nhiễm môi trường, đất đai cần phải giải quyết. Vậy Bộ trưởng nêu rõ những giải pháp để giảm thiểu các vấn đề này trong năm 2015?

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Riêng lĩnh vực đất đai, đến 1/7/2014, Luật có hiệu lực. Sang năm 2015, Luật có chủ trương rõ ràng là tập trung công tác thanh tra, kiểm tra. Thông qua đây để xem Luật mới sẽ đi vào cuộc sống như thế nào, người dân họ đón nhận Luật ra sao. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường và xác định nhiệm vụ trọng tâm là thanh tra, kiểm tra. Đối với các Luật trước như: Luật Khoáng sản, tài nguyên nước giờ là quá trình thực hiện. Nhưng hai luật mới này, qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để điều chỉnh, xử lý, đồng thời trong văn bản pháp luật chúng ta cũng cần phải xem xét trong thực tế, còn nhiều vấn đề chúng ta phải điều chỉnh. Năm 2015, Bộ sẽ tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường và lĩnh vực khoáng sản. Đây là 3 lĩnh vực sẽ được thanh tra, kiểm tra.

PV: Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng!.

 

Theo VOV