25/09/2017

Một số quy định về xác định hao hụt vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2164/BXD-KTXD gửi Cty CP Đầu tư xây dựng BMT về việc xác định hao hụt vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa.


Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số 103/CV-BMT ngày 10/8/2017 của Cty CP đầu tư xây dựng BMT về việc xác định hao hụt vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa, Bộ Xây dựng đã xem xét và có ý kiến như sau: Việc xác định hao hụt vật liệu trong định mức cấp phối bê tông nhựa được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục 5, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cty CP Đầu tư xây dựng BMT căn cứ vào những ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Linh Nguyễn/BXD