10/08/2016

Lễ kỷ niệm 03 năm hoạt động và Gala CTS Khoa học – Giáo dục – Sáng tạo và Quốc gia khởi nghiệp

Ngày 13/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội, Trung tâm Khoa học Tư duy sẽ tổ chức “Lễ kỷ niệm 03 năm hoạt động và Gala CTS Khoa học – Giáo dục – Sáng tạo và Quốc gia khởi nghiệp”.

Panel quốc gia khởi nghiệp

Trung tâm Khoa học Tư duy (CTS – Center for Thinking Science) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA), có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 15/5/2013, với mục đích phát triển Khoa học Tư duy, ứng dụng Khoa học Tư duy vào đời sống xã hội góp phần phát triển bền vững đất nước.

Trong Chương trình hành động 2016-2019, CTS đẩy mạnh 03 Chương trình lớn: Kiến tạo Quốc gia khởi nghiệp; Cải cách Giáo dục & Đào tạo; Xây dựng con Người và Xã hội lành mạnh với. Trung tâm xác định các Nhiệm vụ: hình thành hệ thống “Domain Expert”, kết nối, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, Xây dựng Cơ sở vật chất – kỹ thuật của một Trung tâm, nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ Tư duy học, và góp phần Trung tâm học thuật đẳng cấp quốc gia nhằm hướng tới xây dựng Nền tảng Tư duy mới của con Người Việt Nam.

Chương trình cũng nhằm góp phần thực hiện được mong muốn của Ban Lãnh đạo và Giám đốc CTS – Doanh nhân Nguyễn Hữu Thái Hòa khi trở về Việt Nam sau 21 năm làm việc trong môi trường quốc tế, vào đúng thời điểm “đáy” của khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam với niềm tin đây là lúc để CTS và cộng đồng nhà khoa học, doanh nhân đóng góp hữu hiệu nhất và cần cháy hết mình hơn để góp phần giúp Quốc gia phát triển bền vững.

Chương trình có trên 500 Đại biểu tham dự gồm các Lãnh đạo Nhà nước cấp Trung ương và địa phương, Nhà khoa học trong và ngoài nước, Nhà truyền thông, Doanh nhân, Quỹ đầu tư, Lãnh đạo các Doanh nghiệp khởi nghiệp, Sinh viên tiêu biểu… và nhiều đơn vị truyền thông ở trong và ngoài nước.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ms Lê Dung – Trợ lý Giám đốc Trung tâm Khoa học tư duy. ĐT: 0904 912 999
ThS. Nguyễn Tiến – Chánh văn phòng Trung tâm Khoa học Tư duy. ĐT: 0988 435 123
Email: Vanphong@cts.org.vn

PV