02/06/2015

Khánh Hòa: Không xây mới, chỉ cải tạo Khu đô thị phía Tây Nha Trang

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Nha Trang.

Ảnh phối cảnh Khu đô thị phía Tây Nha Trang cũ với hình thức xây dựng mới hoàn toàn

Ảnh phối cảnh Khu đô thị phía Tây Nha Trang cũ với hình thức xây dựng mới hoàn toàn

Cụ thể, quan điểm lập quy hoạch là điều chỉnh tổ chức không gian khu vực phía Tây TP. Nha Trang từ hình thức xây dựng mới hoàn toàn thành khu vực cải tạo, nâng cấp các khu dân cư hiện có. Đồng thời, nâng cấp chất lượng hạ tầng kỹ thuật và môi trường cảnh quan để thúc đẩy phát triển đô thị du lịch sinh thái; cải tạo và khai thác giá trị cảnh quan ven sông Cái, sông Đồng Đen kết hợp các biện pháp bảo vệ môi trường…

Phạm vi đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Nha Trang gồm 2 khu vực với tổng diện tích 506ha. Trong đó, Khu I thuộc địa bàn xã Diên Toàn, Diên An (huyện Diên Khánh) và Vĩnh Trung (TP. Nha Trang) có diện tích 336ha; Khu II thuộc xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) có diện tích 170ha.

Theo Tạp chí Bất động sản