11/11/2016

Hoàn thiện khung chính sách về vật liệu xây không nung

Hiện nay, khung chính sách thúc đẩy sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) đã khá hoàn thiện. Tuy nhiên, để chương trình VLXKN được thực hiện hiệu quả hơn nữa, công tác tuyên truyền phổ biến Chương trình VLXKN cần được triển khai dưới nhiều hình thức để toàn xã hội thấy được lợi ích của việc sử dụng VLXKN.


Do công tác chỉ đạo điều hành đã được thống nhất xuyên suốt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới các Bộ ngành, địa phương nên chương trình phát triển VLXKN đạt được các kết quả tích cực. Hệ thống các văn bản pháp lý về khuyến khích sản xuất và sử dụng VLXKN trong thời gian ngắn cơ bản đã được xây dựng đầy đủ. Hệ thống các tiêu chuẩn về sản phẩm, hướng dẫn thi công, định mức sử dụng cơ bản đã được xây dựng, bổ sung, soát xét. Nhận thức của Bộ ngành, chính quyền các địa phương và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình phát triển VLXKN đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt phía Nam, Sở Xây dựng TP.HCM đã chủ trì tổ chức hội nghị liên kết vùng, đề ra giải pháp phát triển VLXKN cho cả vùng, tổ chức hội nghị tại các tỉnh liên kết để ký kết các hợp đồng hợp tác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm VLXKN. Các cấp chính quyền của các địa phương đã chủ động hơn, quyết liệt hơn trong việc xóa bỏ các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò vòng sản xuất gạch đất sét nung. 1 số địa phương đã xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công như Bắc Ninh, Hải Dương, TP.HCM…

Thêm vào đó chương trình còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Hội, Hiệp hội ngành nghề. Các DN, nhất là DN tư nhân đã tích cực, chủ động hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, chủ động tìm hiểu công nghệ, đầu tư sản xuất, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm VLXKN đạt chất lượng, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm VLXKN, nên tới nay về tổng công suất đã đạt được mục tiêu mà Chương trình đề ra. Ứng với chất lượng từng bước được kiểm soát, hiện nay nhiều công trình lớn đã sử dụng 80-100% VLXKN. Tuy nhiên, chương trình còn những mặt hạn chế cần khắc phục, như nhiều chính sách khi đưa ra chưa cụ thể, khi áp dụng vào thực hiện ở nhiều địa phương thì không thực hiện được. Nhận thức của các nhà đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu, người tiêu dùng về VLXKN còn chưa đầy đủ, chưa hiểu biết về sản phẩm VLXKN nói riêng và bê tông khí nói chung, không nắm bắt được các quy trình của Nhà nước. Do đó, để chương trình được thực hiện hiệu quả hơn nữa, cùng với việc hoàn thiện khung chính sách, công tác tuyên truyền phổ biến chương trình VLXKN cần được triển khai dưới nhiều hình thức tới các Bộ ngành, địa phương, DN hơn nữa để toàn xã hội thấy được lợi ích của việc sử dụng VLXKN.

Anh Đào/Báo Xây dựng