10/02/2017

Hà Nội tổng rà soát các dự án thương mại trên địa bàn

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại yêu cầu kiểm tra, rà soát tất cả các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn

Cụ thể văn bản số 931/SXD – PTĐT của Sở Xây dựng Hà Nội có nội dung rà soát gồm địa điểm đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, diện tích quy hoạch, số căn hộ, thời gian hoàn thành…


Sở Xây dựng Hà Nội ban hành công văn về việc rà soát các dự án thương mại trên địa bàn

Việc rà soát này thực hiện theo khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở 2014. Đối tượng rà soát gồm: dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. Văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành kết quả báo cáo trước ngày 16/2.


Văn bản cũng yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo kết quả trước ngày 16/2/2017

Theo một diễn biến khác, mới đây Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng nhà cao tầng trong nội đô; chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, các nút giao thông xung quanh gần khu vực dự án trước khi đầu tư xây dựng công trình; thực hiện nghiêm Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Thành Nam/Báo Xây dựng