16/01/2017

Hà Nội công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư.

Theo đó, giá dịch vụ nhà chung cư không có thang máy, tối thiểu 700 đồng/m2, tối đa không quá 5.000 đồng/m2; chung cư có thang máy, giá tối thiểu 1.200 đồng/m2, tối đa không quá 16.500 đồng/m2.


Nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội dù có chi phí giá dịch vụ cao nhưng chất lượng phục vụ ở mức yếu kém đã và đang gây bức xúc lớn trong dư luận. (Ảnh minh họa)

Mức giá này được xác định trong khung giá xây dựng trên nguyên tắc nêu tại Điều 106 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Điều 30 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Điều 2 Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 cua Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.

Mức giá do UBND TP Hà Nội đưa ra chưa tính đến các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư, trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư.

Trong khung giá này cũng chưa bao gồm các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp các ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, xây dựng và điều chỉnh khung giá cho phù hợp với tình hình thực tế khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương.

Phúc Khang/Báo Xây dựng