11/07/2017

Hà Nội: Cần sớm cung cấp số liệu về tình hình triển khai dự án khu đô thị, phát triển nhà ở

 Bộ Xây dựng mới có văn bản số 1550/BXD-QLN gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc phối hợp cung cấp số liệu về tình hình triển khai dự án khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Trước đó ngày 1/3/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 397/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản (theo văn bản số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ). Trong đó có yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, dự án phát triển nhà ở và dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thành phố và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2017. Đến nay, Bộ Xây dựng chưa nhận được báo cáo của UBND TP Hà Nội.

Để có đủ số liệu phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND TP quan tâm, sát sao chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp và sớm báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số 397/BXD-QLN ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng.

Báo cáo đề nghị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2017 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bản điện tử đề nghị gửi vào hộp thư: vuongthanhtung@moc.gov.vn.

Tuyết Hạnh