31/07/2015

Giá bất động sản tại Scotland tăng 3,5%

Giá bất động sản trung bình ở Scotland tăng 3,5% từ 167.765£ trong quý II năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Registers of Scotland, giá bất động sản trung bình hiện nay đã tăng đến mức cao nhất kể từ khi Registers of Scotland bắt đầu thống kê hàng quý năm 2003.

Sự tăng giá cao nhất được ghi nhận là 10,1% ở phía Tây Dunbartonshire, với giá trung bình là 120.822£, trong khi ở Edinburgh mức giá trung bình cao nhất là 237.286£, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Giá giảm nhiều nhất ở phía Đông Renfrewshire, giảm 7% xuống mức giá trung bình 216.565£.

Việc kinh doanh bất động sản ở Scotland tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt khối lượng bán cao nhất trong quý kể từ năm 2008.

Tại Glasgow có mức độ gia tăng cao nhất về khối lượng bán, 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này giúp Glasgow vượt qua Edinburgh về mặt khối lượng bán với 3.035 nhà ở so với 3.002 nhà ở tại Edinburg. Đây là lần đầu tiên khối lượng bán ở Glasgow vượt qua lượng bán tại Edinburgh kể từ quý IV/2012. Tại Aberdeenshire, khối lượng bán giảm nhiều nhất 18%.

Tổng giá trị bán ở Scotland tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái tới hơn 4.14 triệu £, khối lượng bán cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2008.

Edinburgh là thị trường lớn nhất với tổng khối lượng bán trên 7.12£ trong quý này, tăng 6,4% so với năm trước. Phía Tây Dunbartonshire ghi nhận khối lượng bán tăng cao nhất trên 45 triệu £, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Về loại hình bất động sản, các căn hộ có mức giá trung bình gia tăng cao nhất trong quý này, tăng 4,7% lên 133.790£. Những ngôi nhà song lập có mức tăng 1,8% so với năm trước đó. Trong khi những biệt thự độc lập và nhà liền kề có mức giá trung bình giảm tương ứng 0,2% và 0,3%.

Những ngôi nhà song lập và căn hộ chung cư có sự gia tăng khối lượng bán, căn hộ chung cư tăng ở mức cao nhất 6,9%. Biệt thự độc lập và nhà liền kề có sự giảm khối lượng bán, nhà liền kề giảm nhiều nhất 3,7%.

Theo Xây dựng