25/12/2017

Định mức dự toán công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ

Việc cho ý kiến về định mức dự toán công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3020/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông Vận tải.


Ảnh minh họa.

Được biết ngày 18/9/2017 Bộ Giao thông Vận tải nhận được Văn bản số 219/CV-2017 của Cty CP Hoàng Anh về việc xin phê duyệt, ban hành tạm thời định mức dự toán công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tong nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng do Viện Kinh tế Xây dựng chủ trì.

Công nghệ thi công lớp tái sinh nguội bê tong nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng là công nghệ mới đã được Bộ Giao thông Vận tải cho phép thử nghiệm tại 2 địa điểm (từ Km 0+00 – Km0+337 đường yên Phụ, TP Hà Nội và từ Km447+760 – Km 448+00 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình), trên cơ sở kết quả đánh giá tổng kết công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tong nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và ximăng trong kết cấu áo đường ôtô tại Quyết định số 2599/QĐ-BGTVT ngày 7/9/2017. Trong quá trình triển khai 2 đoạn thử nghiệm nêu trên, Viện Kinh tế Xây dựng, Cty CP Hoàng Anh tiến hành khảo sát thực tế thi công hiện trường, rà soát đối chiếu các hồ sơ, tài liệu liên quan để xây dựng định mức dự toán công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tong nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý giúp Bộ Giao thông Vận tải xem xét, công bố áp dụng theo quy định, Bộ Xây dựng có ý kiến về vấn đề này như sau: Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (trước đây là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) thì trên cơ sở phương pháp lập định mức dự toán do Bộ Xây dựng hướng dẫn, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Do định mức dự toán công tác thi công lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng gửi kèm theo văn bản số 11903/BGTVT-KHCN chưa đủ cơ sở để công bố, vì vậy đề nghị Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai thi công, chỉ đạo các tổ chức có liên quan theo dõi, xây dựng định mức như hướng dẫn tại phụ lục số 5 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng để công bố làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tuyết Hạnh/BXD