13/11/2017

Đà Nẵng: Thêm 9 dự án đủ điều kiện được bán

 Sau 18 dự án đủ điều kiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Mới đây nhất, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố thêm 9 dự án hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng, đủ điều kiện chuyển nhượng để người dân và các tổ chức được biết.


Dự án Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng được phép chuyển quyền sử dụng 796 lô đất ở.

Theo đó, các dự án bao gồm:

Dự án khu dân cư Phước Lý mở rộng do Cty CP Đầu tư Miền Trung làm chủ đầu tư, được phép chuyển quyền sử dụng 72 lô đất ở.

Dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 1B do Cty CP Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư; khu vực được phép chuyển quyền sử dụng là 314 lô đất ở chia lô với tổng diện tích 3,5ha và 793 lô đất ở biệt thự với tổng diện tích 29,3ha. Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 2, được phép chuyển quyền sử dụng 908 lô đất ở.

Dự án khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng do Cty CP Đô thị FPT Đà Nẵng làm chủ đầu tư được phép chuyển quyền sử dụng 796 lô đất ở.

Dự án khu đô thị Hòa Quý do Cty CP Đầu tư bảo hiểm tài chính Dầu Khí làm chủ đầu tư được phép chuyển quyền sử dụng 97 lô đất ở.

Dự án khu dân cư Chợ Tân An do Cty CP Long Việt làm chủ đầu tư, được phép chuyển quyền sử dụng 48 lô đất ở.

Dự án khu đô thị Biệt thự sinh thái, Công viên văn hóa làng quê và Quần thể du lịch sông nước – giai đoạn 1 do Cty CP Địa cầu làm chủ đầu tư được phép chuyển quyền sử dụng 2.591 lô đất ở.

Dự án khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng do Cty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng làm chủ đầu tư được phép chuyển quyền sử dụng 40 lô đất ở.

Dự án khu dân cư Bàu Mạc do Cty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư được phép chuyển quyền sử dụng 207 lô đất ở.

BXD