04/07/2016

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 6/2016

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; tăng 8% lương hưu cho cán bộ, công chức; trợ cấp 1 lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến; phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học… là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 6/2016.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CPngày 15/6/2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý…

Hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 24/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số54/NQ-CPphiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ khẳng định quyết tâm hành động nhằm thể chế hóa quan điểm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, trong đó trọng tâm là gỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, kiên quyết loại trừ các quy định pháp luật không rõ ràng, không minh bạch, có biểu hiện lợi ích nhóm, cản trở phát triển, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; bảo đảm thực hiện bằng những hành động quyết liệt trong tổ chức thực thi pháp luật của cả hệ thống hành chính từ trung ương đến địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngừng kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo phạt đến 2 triệu đồng

Nghị định số 50/2016/NĐ-CPquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư mà Chính phủ ban hành ngày 1/6/2016 quy định hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Nghị định mới về lao động, tiền lương, tiền thưởng liên quan đến công ty có vốn góp của Nhà nước…

Ngày 13/6, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định mới về lao động, tiền lương, tiền thưởng có liên quan đến công ty có phần vốn góp của Nhà nước.

Cụ thể, Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 53/2016/NĐ-CPquy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Chế độ tự chủ tài chính của tổ chức KHCN công lập

Ngày 14/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CPquy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nghị định này quy định quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.

Tăng 8% lương hưu cho cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CPngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

3 trường hợp được đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài

Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7/6/2016.

Theo đó, Bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài trong 3 trường hợp: 1- Phục vụ hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (hoạt động đối ngoại cấp nhà nước); 2- Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam có quy mô và ý nghĩa đặc biệt cấp quốc gia, Bộ, ngành, địa phương; 3- Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia.

Trợ cấp 1 lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến

Theo Quyết định số24/2016/QĐ-TTg ngày 14/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ, người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được trợ cấp một lần.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường nhiệm vụ tài chính-NSNN 2016

Nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi ngân sách nhà nước (NSNN) phát sinh, nhất là do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối NSNN năm 2016 theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt, ngày 3/6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 22/CT-TTgvề việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay bị nạn

Trong tháng 6, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1031/CĐ-TTg ngày 14/06/2016 chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn máy bay Su 30-MK2 của Quân chủng Phòng không-Không quân bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An ngày 14/6/2016. Tiếp đó, ngày 17/6/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số1044/CĐ-TTgchỉ đạo tiếp tục tìm kiếm cứu nạn máy bay Su30-MK2 và máy bay CASA 212 của Quân chủng Phòng không – Không quân bị tai nạn 16/6/2016.

2 Công điện bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 24/6/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1094/CĐ-TTg về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay và Công điện số 1095/CĐ-TTgyêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý III/2016.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số1008/QĐ-TTgngày 2/6/2016.

Mục tiêu tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của đất nước.

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

Ngày 6/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thị xã Kỳ Anh được xác định là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với các ngành kinh tế chủ đạo là công nghiệp và dịch vụ cảng biển, kết hợp hài hòa với các ngành kinh tế: Du lịch, dịch vụ, nông – lâm nghiệp tại nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số1020/QĐ-TTg ngày 7/06/2016.

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7/06/2016 với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Phấn đấu đến 2030, Thanh Hóa cơ bản thành tỉnh công nghiệp

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 8/06/2016.

Mục tiêu của quy hoạch là phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chủ yếu đồng bộ, hiện đại.

Giáo dục đời sống gia đình

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 tại Quyết định số 1028/QĐ-TTgngày 8/6/2016 với mục tiêu 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

Đào tạo nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho khoảng 1 nghìn người

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/06/2016. Mục tiêu Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho khoảng 1000 cá nhân, tập trung vào các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức về pháp luật quốc tế

Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016.

Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học

Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTgngày 17/6/2016 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

Xây dựng TP Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân

Ngày 22/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg.

Mục tiêu xây dựng vùng tỉnh Điện Biên phát triển ổn định, bền vững, gắn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với bảo đảm Quốc phòng – an ninh và ổn định chính trị.

Thủ tướng quyết định tăng thời gian hỗ trợ ngư dân, diêm dân 4 tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

So với Quyết định 772, Quyết định 1138 của Thủ tướng có những điểm mới sau: (i) Tăng thời gian hỗ trợ gạo từ 1,5 tháng lên tối đa 6 tháng; (ii) bổ sung đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình làm nghề muối; và (iii) kéo dài thời gian thu mua, tạm trữ hải sản được hỗ trợ lãi suất thêm 1 tháng.

Theo Phương Nhi/Baochinhphu.vn