08/08/2020

Cần có KTS trong vai trò thiết kế nhà ở nông thôn mới

(Tạp chí KTVN) – Lâu nay kiến ​​trúc nông thôn thuộc nhóm kiến ​​trúc không có KTS. Người xây dựng thiết kế theo phong cách dân tộc, thiếu định hướng, quản lý có hiệu quả của nhà nước trở thành một chung chiết kiến ​​trúc và hổ lốn. Do too the firewall,  áp lực của đô thị hóa trở lại với nông thôn, nhân khẩu của nông thôn tăng lên và diện tích đất ở bị thu hồi, nhà cũng có xu hướng chia nhỏ lại. Đây cũng là một mới đặc thù cần tính đến trong nhà thiết kế ở nông thôn mới thời gian tới.

Nhà cộng đồng Nậm Đăm - Công ty 1 + 1> 2

Nhà cộng đồng Nậm Đăm – Công ty 1 + 1> 2

Muốn có một nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc, chắc chắn không thể xây dựng nhà ở nông thôn trở lại kiểu nhà lô phố thịnh hành ở các đô thị hiện nay. Cũng không thể có số mẫu chung về nhà mô hình cho tất cả các nhà ở nông thôn và vùng mới. To performance to be a public model at the new type of the new thôn cần đạt được đồng tính, bắt đầu từ chính quy hoạch. Từng công cụ thể hiện tại từng địa phương, miền với kinh tế tố yếu, xã hội, quán tập, hiện trạng để xác định được quy mô, hợp lý tích hợp, riêng kiến ​​trúc ngôn ngữ. Cần quy hoạch và xây dựng đồng bộ về hạ tầng giao thông, kỹ thuật, dịch vụ, quy hoạch cảnh quan bài hát với việc áp dụng các thôn kiến ​​trúc quản lý chế độ.

Thiết kế nhà ở nông thôn mới cần có tính toán phổ cập đại chúng trên cơ sở mới xây dựng phải kế thừa cái cũ để có được những công trình kế thừa được một nguyên tắc lối sống kiến ​​trúc có lợi nhuận như cơ bản about the job location, use the address object, the information of vi gió. Quy đất cao tầng, diện tích đất bị thu hồi, hướng đến sử dụng nhà ở tầng cao từ tầng 2-3. Kế thừa các yếu tố xanh trong nhà ở nông thôn trước đây như nhà có riêng có một hệ thống tự điều chỉnh sinh thái là khá cân bằng.

Để làm thành công một mô hình nhà ở nông thôn mới, trong các giai đoạn tới Nhà nước cần chọn ra các mô hình thí nghiệm theo nhóm cải tạo, xây dựng mới, hoặc kết hợp, để người dân trong thôn với thói quen học hỏi sẽ có cơ hội tham khảo và làm theo. Đồng thời, ban hành kèm theo các tư vấn, quản lý tài chính và hướng dẫn để thiết kế được đưa vào cuộc sống. This is too a just doing medium rút kinh nghiệm, không thể chỉ làm một lần. Thị trường nông thôn kiến ​​trúc thực sự thiếu nguồn lực để huy động sự tham gia của KTS.

Nhà nước cần hỗ trợ chọn ra những văn phòng kiến ​​trúc tâm huyết vì nông thôn, đồng thời hỗ trợ một phần thiết kế nhỏ hoặc bảo đảm thiết kế KTS và được xây dựng tại địa chỉ với hình dạng điển hình. Tôi tin rằng, sẽ có rất nhiều KTS tâm huyết mong muốn thân thiện và bỏ qua những lợi ích nhỏ về kinh tế để đóng góp cho sự phát triển của nông thôn mới. Hơn thế nữa, cần có sự tham gia của cuộc trò chuyện không chỉ có kiến ​​trúc mà phải toàn xã hội để chứng minh lợi ích trước mắt và lâu dài cho  người dân, trong đó vai trò đầu tiên là KTS chính. /.

KTS Hoàng Thúc Hào

ntm (2)