02/10/2018

Bộ Xây dựng làm việc với Ủy ban của Quốc hội về dự thảo Luật Kiến trúc

Ngày 28/9/2018, Bộ Xây dựng đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp nhằm chỉnh lý, thống nhất một số nội dung trong dự thảo Luật Kiến trúc, trước khi trình Quốc hội vào tháng 10/2018. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Phan Xuân Dũng đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, trong quá trình xây dựng Luật Kiến trúc, Bộ Xây dựng đặc biệt chú trọng đến việc quy định rõ đối tượng, nội dung và phương thức, công cụ quản lý, đồng thời làm rõ các vấn đề liên quan bản sắc kiến trúc dân tộc, bản sắc kiến trúc của từng vùng miền. Những nội dung cụ thể sẽ được quy định trong Quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với từng vùng, miền, địa phương. Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ban ngành của Trung ương, Văn phòng Chính phủ, cũng như của các địa phương và tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cũng đã chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc theo hướng bổ sung những quy định mang tính nguyên tắc về sự phù hợp kiến trúc với điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa hình và xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế; giữ gìn và phát huy bản sắc kiến trúc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống. Đến nay, Bộ Xây dựng đã rà soát, bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật Kiến trúc với các luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các luật: Xây dựng; Quy hoạch; Quy hoạch đô thị; Nhà ở…

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng đánh giá cao trách nhiệm cũng như sự thận trọng, cầu thị của Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng Luật Kiến trúc. Chủ nhiệm cũng dành nhiều thời gian cùng với đại diện Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp trao đổi, góp ý và thống nhất với Bộ Xây dựng một số nội dung trong dự thảo Luật.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Kiến trúc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cảm ơn Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng và các đại biểu tham dự buổi làm việc, đồng thời chỉ đạo Ban soạn thảo tiếp thu những nội dung đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp thống nhất tại buổi làm việc, sớm hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội.

Trần Đình Hà/BXD