25/08/2015

Bộ Xây dựng chỉ đạo thanh tra việc trục lợi từ gói 30.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản số 1872/BXD-QLN ngày 21/8/2015 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tập trung triển khai một số nhiệm vụ về chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) nhằm đảm bảo an sinh xã hội.


Ảnh minh họa.

Trong thời gian qua, chính quyền nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương trọng điểm đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh việc phát triển NƠXH cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Do đó, việc phát triển NƠXH đã thu được những kết quả khả quan, tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nghèo, thu nhập thấp có chỗ ở phù hợp và ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Để đẩy mạnh việc triển khai phát triển nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan đôn đốc chủ đầu tư các dự án NƠXH, các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang NƠXH đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật cho người mua nhà ở. Kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền những hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật về nhà ở.

Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trong quá trình thực hiện thủ tục xin chuyển đổi sang NƠXH.

Đối với dự án nhà ở thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi sang NƠXH, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay việc triển khai đầu tư xây dựng để phát huy hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính, kiên quyết thu hồi các dự án đã cho phép chuyển sang NƠXH nhưng chậm triển khai.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc và chính quyền địa phương các cấp trên phạm vi địa bàn, cần đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong việc xác nhận cho các đối tượng đáp ứng đầy đủ điều kiện để được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở từ gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng, theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ.

Các cơ quan này phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được giao cho vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở thực hiện việc thanh tra, kiểm tra dấu hiệu trục lợi của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại địa phương để chỉ đạo các tổ chức tín dụng được giao cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở trên phạm vi địa bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cho vay, giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của pháp luật.

Ninh Toàn/Báo Xây dựng